مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

آيا ممكن است خونى، بعضى از نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد؛ ولى با وجود آن خون حيض محسوب شود؟ عكس آن...

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

آيا ممكن است خونى، بعضى از نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد؛ ولى با وجود آن خون حيض محسوب شود؟ عكس آن چطور؟

همه مراجع: آرى، اين امر ممكن است؛ مانند زنى كه عادت وقتيه دارد. اگر در وقت عادت خود سه روز يا بيشتر خون ببيند، حيض محسوب مى‏شود؛ هر چند نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد. همچنين زنى كه بعد از يائسگى خون مى‏بيند، اين خون هر چند نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، حيض محسوب نمى‏شود.

 تبصره . آيةاللَّه مكارم مى‏فرمايند: اگر زن بعد از يائسگى، آنچه مى‏بيند تمام شرايط حيض را داشته باشد، بايد مطابق آن عمل كند.

تبصره . توجه و در نظر گرفتن نشانه‏هاى حيض، براى كسى است كه در خون حيض شك دارد؛ ولى كسى كه يقين به حيض يا عدم آن دارد (مانند موارد ياد شده در پاسخ) بر اساس علم و يقين خود عمل مى‏كند. از اين رو نشانه‏هاى حيض امورى غالبى هستند.

منبع:

العروة الوثقى، ج 1، فصل فى الحيض؛ توضيح‏المسائل مراجع، م 488 وآيت الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 486.آيت الله توضيح‏المسائل، م 428.

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:278!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++