مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

8 نكته درباره تمركز در مطالعه

دكتر خادمي در كتاب «مطالعه روشمند» به نكاتي چند را براي ايجاد تمركز حواس لازم مي‏داند:

1. علاقه به موضوع مورد مطالعه يكي از علل مهم ايجاد تمركز و دقت در حين مطالعه است.
2. هماهنگي اراده و تخيل نيز در اين رابطه كارساز است؛ به عبارت ديگر، چشمان فرد بر صفحه كتاب و افكارش در حال پرواز به دور دست‏ها نباشد!
3. برخي مسائل جسمي و روحي نيز مي ‏تواند تمركز فرد را بر هم زند؛ مانند گرسنگي، تشنگي، سردرد يا ساير دردها، نگراني و اضطراب.
4. برخي مسائل محيطي نيز از عوامل برهم زننده تمركزند: سروصداي زياد، نور زياد يا كم، لباس نامناسب و... .
آقاي حق جو در كتاب «روش‏هاي تسريع در خواندن و درك» چند نكته مهم ديگر را نيز بر اين ليست مي ‏افزايد:
5. يكي از مهم‏ترين عوامل بر هم خوردن تمركز عجله و شتاب است. اين حالت سطح مطالعه را نازل مي ‏كند و تمركز را بر هم مي ‏زند.
6. يكي از مسائل قابل توجه ديگر سنگيني معده و سيري بيش از حد است. به قول حضرت رسول اكرم(ص) «پري معده و سيري زياد به وجود آورنده حماقت است!» اين همان خواندن و نفهميدن و به عبارتي عدم تمركز و ارتباط با مفهوم كتاب است.
7. انتخاب زمان مناسب از عوامل ايجاد تمركز است؛ مثلاً پس از استراحت خصوصاً در صبحگاهان بهترين تمركز و در ساعات خستگي و كسالت نامناسب‏ ترين تمركز وجود دارد. البته در صبحگاهان لازم است قدري ورزش كرد تابدن آمادگي لازم را به دست آورد.
8. نظم و انضباط در نوع مطالعه و ساعت مطالعه و مكان مطالعه همگي از عوامل ايجاد كننده تمركز مطلوب‏ترند.
 
مطالعه
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:3358!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++