مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

چگونه ارزش وقتم را بدانم و از فرصت هاي بدست آمده استفاده كنم؟

چگونه ارزش وقتم رابدانم وازفرصت هاي بدست آمده استفاده كنم؟

براي برنامه ريزي نكات زير را اگر رعايت كني ان شاالله موفق مي شوي :
1. منعطف برنامه ريزي كن ،يعني طوري برنامه ريزي نكن كه همه زمانت را بگيرد و اگر روزي نتواني برنامه ات را اجرا كني در روزهاي آينده جايي براي جبران نباشد.
2. يك برگه بردار و برنامه ات را مكتوب كن.
3. حتماً در طول هفته جايي براي استراحت ،تفريح و لذت باقي بگذار.
4. بهتر است برنامه هر هفته را به صورت كلي در روز جمعه تنظيم كني.
5. فقط بنويس مثلا در روز شنبه اين سه كار،در روز يكشنبه اين دو كار و...اين مي شود كلي نوشتن.
6. براي هر روز در روز قبل يك برنامه نسبتاً دقيق تنظيم كن ،روز را به سه قسمت تقسيم كن : صبح ،بعدازظهر،شب.
7.در هر كدام از اين سه تايم بنويس كه كدام كارها را مي خواهي انجام بدهي يا كدام درسها را بايد بخواني.
8. بهتر است كه ساعت به ساعت ننويسي چون چندان موفقيت آميز نيست معمولاً توليد اضطراب مي كند.

مطالعه
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:3349!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++