مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

براي ايجاد روحيه اميد در خود, بايد چه كار كرد؟

براي ايجاد روحيه اميد در خود، راه‏كارهاي زير مناسب است:
1. توجه به توانايي‏ها و نكات مثبتي كه در خودتان مي‏بينيد؛ مثلاً همين كه شما از نظر تحصيلي تا اين مرحله پيشرفت كرده‏ايد، بهترين دليل بر توانمندي شما است؛ و گر نه هرگز نمي‏توانستيد به دانشگاه راه پيدا كنيد؛ يا داشتن بدني سالم از جنبه‏هاي مثبت شما استو...
2. مبارزه با افكار منفي؛ معمولاً افرادي در زندگي مأيوس مي‏شوند كه دائما نسبت به خود و محيط و شرايط زندگيشان، نگاهي منفي دارند ازاين‏رو براي تقويت روحيه اميد در خودتان افكار منفي را به ذهنتان راه ندهيد و اگر ذهن شما دچار اين افكار شد، با افكار مثبت با آنمقابله كنيد. يا اين كه خودتان را سرگرم كاري كنيد تا آن افكار منفي از بين برود.
3. هيچ‏گاه در مسائل مادي خود را با افراد متمكّن و ثروتمند مقايسه نكنيد، بلكه به زير دستتان و كساني كه شرايط زندگيشان از شما بدتر است، نگاه كنيد.
4. واقع بين باشيد و توقع بيش از حد از خودتان نداشته باشيد.
5. اهداف خود را در زندگي مشخص كرده، بر اساس آن، برنامه‏ريزي كنيد.
6. اگر گاهي با شكست مواجه شديد، به جاي اين كه زانوي غم در بغل بگيريد، سعي كنيد با يك بازنگري در آنچه انجام داده‏ايد علت شكست را شناسايي كنيد تا دوباره آن شكست تكرار نشود. در هر صورت شكست‏ها نيز مانند موفقيت‏ها، بخشي از زندگي است، و بايد هر دورا در كنار هم به عنوان واقعيت‏هاي زندگي پذيرفت و آنها را به عنوان تجارب سودمند و سكوي پرش براي دستيابي به اهداف بعدي، مورد استفاده قرار داد.

Parameter:3339!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++