مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

انسان موفق كيست؟


انسان موفق كسي است كه با توكل به خداوند و برنامه ريزي صحيح از كمترين امكانات بهترين استفاده را بكند. و چون خداوند بهترين سرمايه‏هارا در اختيار آدمي قراد داده است، انسان موفق كسي است كه بهترين استفاده را از آنها بكند و در جهت اهداف آفرينش از آنها بهره جويد. مهمترين اين سرمايه‏ها عبارتند از:
الف) سرمايه گرانقدر نفس توحيدي و خداجوي انسان،
ب) سرمايه عمر و زمان.
موفق‏ترين انسانها كسي است كه از فرصت‏ها بيشترين بهره را ببرد و به بهترين شكل خود را بشناسد و به سوي تعالي خودسازي نمايد.
نيز كساني در زندگي موفق هستند كه اهداف خود را نظر بگيرند و به تناسب آن اهداف فعاليت روزانه خود را تنظيم كنند، مثلاً دختري كه بخواهد در آيند. خانه دار باشد با دختري كه بخواهد به قله‏هاي بلند علمي دست پيدا كنند نمي‏توانند يك نوع فعاليت داشته باشند. بنابر اين شما بايد آينده خود را از هم اكنون ترسيم كني و وراه‏هاي رسيدن به آن اهداف را بررسي و بهترين را انتخاب نمايي.

Parameter:3340!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++