مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

آثار مثبت و منفي دوستان و همسالان كودكان و نوجوانان كدامند؟


دوستان مطلوب كودكان مي توانند در رشد معنوي و اخلاقي، رشد تحصيلي، شجاعت و ادب آنان اثر بگذارند.
نوجوانان نيز در رشد شخصيت، احساس نوع دوستي، گرايش به ارزش هاي ديني و مذهبي، نوع رفتار، شيوه سخن گفتن، نوع لباس، آرايش مو و.... از همسالان خوب اثر مي پذيرند.
از ديگر آثار مثبت دوستي هاي سالم دوران نوجواني، تجاربي است كه باعث دوستي هاي عاقلانه تري در دوران بزرگسالي مي شود.
در صورتي كه دوستان كودك و نوجوان مطلوب نباشند، اثرشان در موارد پيش گفته، منفي خواهد بود.
دوستان نامطلوب، نوجوان را به تجربه كردن مواد مخدر و داروهاي غيرقانوني و شركت در فعاليت هاي مجرمانه و غيرقانوني تشويق مي كنند.
براساس پژوهش ها، اثر دوستان در گرايش نوجوانان به جنس مخالف و انحرافات جنسي، بسيار چشمگير است.
نكته مهم در تأثير منفي دوست بر كودكان و نوجوانان، تدريجي و پنهاني بودن آن است؛ به گونه اي كه پس از مدتي احساس مي كنند ناخواسته از رفتار و كردار دوست خود اثر پذيرفته اند.
امام علي(ع) مي فرمايد:
لا تصحب الشرير فان طبعك يسرق من طبعه شراً و انت لا تعلم " 1
با شرور دوستي نكن؛ زيرا طبيعت تو، شرارت را از طبيعت او مي دزدد؛ در حالي كه نمي فهمي.

 

1- ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج20، ص 272

 

مطالعه
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:3350!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++