مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 4

ولايت فقيه، ولايت عدالت

UploadedData/Contents/635341050309340000.png

عبدالله جوادي آملي

كتاب حاضر، پاسخي است به شبهات مطرح در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامي. جامع نگري در مسائل اسلامي، امعان نظر و استنباط مباحث از منابع اصيل ديني، تبيين صحيح و پاسخگويي كامل به نظرات و شبهات از خصايص بارز اين كتاب است: برخي از موضوعات اين كتاب شامل: انسان، آزادي، عبوديت، قانون، حكومت اسلامي و اهداف آن، ضرورت ولايت فقيه، ولايت فقيه يا وكالت فقيه؟ وظايف و اختيارت ولي فقيه، امام خميني؛ ولايت فقيه، عزت مردم، حكومت ديني، حكومت اسلامي، ضرورت ولايت فقيه و جايگاه علمي آن، نصب ولايت، انتخاب، جايگاه  مجلس خبرگان، ولايت مطلقه و اختيارات  رهبر، جمهوري اسلامي و نقش مردم، قانون اساسي؛ جامعه مدني، دموكراسي. كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5071!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++