مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 12

مي شكنم در شكن زلف يار

/UploadedData/1/Contents/635924230824637945.png

حسین سروقامت نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها دفتر نشر معارف کتاب، مجموعه ای از داستانهایی است، که به اتفاقات و مسائلی که برای برخی افراد روی داده، که می توان در این داستانها دست خدا و یاری او را به وضوح مشاهده نمود. این داستانها می تواند باعث عبرت و هدایت جوانانی باشد که ریشه در پاکی و عفت دارند و عمق جانشان، آماده و پذیرای حقایق می باشد. گره زلف يار، ملكه دبى، كاروان لندن، به كجا چنين شتابان، نام سومين تن، مى رود از سينه ها در سينه ها، فقط يك قدم، پدر، مادر، ما متهميم، ما را به ميزبانى صياد الفتى است، اعتراض، آن سلام شرم آگين، «آن» زن سرگردان روس و ... برخی عناوین این داستانها هستند.


استاد حبیب الله فرحزاد آوای محبت
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:10736!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++