مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 13

دفتر4 پرسش‌ها و پاسخ‌ها “امام شناسي”

UploadedData/Contents/635294753219660000.png

محمدرضا كاشفي و حميدرضا شاكرين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

امامت در قرآن، امامت در سنت نبوي و ويژگيهاي  امامان(ع)، چيستي امامت، چرايي امامت، تفاوت پيامبر(ص) و امام، جايگاه امامت، امامت و خاتميت، امامت در نگاه شيعه و سني، فرق نظام امامت با نظام موروثي و دموكراتيك، جايگاه امامت در قرآن، آيه ولايت، آيه اولي‌الامر، آيه ابلاغ، آيه اكمال، عدم علل عدم قرآن دوازده امام، جايگاه امامت در سنت نبوي مانند: امامت در معصومين(ع)، حديث ثقلين، واقعه غدير، برخورد اهل سنت با حديث غديرخم، امام علي(ع) و غديرخم، غدير و رويگرداني مردم، ضرورت تعيين جانشين براي پيامبر(ص) و تعداد امام و موضع اهل سنت، ويژگيهاي  امامان، چگونگي شناخت ائمه(ع)، اوصاف ائمه(ع)، گستره علم امام، علم ائمه به شهادت، فرق انسان كامل با امام، علم و عصمت امامان(ع)، ولايت تكويني ائمه(ع)، نور و عصمت امام و چگونگي دوستي اهل بيت(ع) و ... . پرسش و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:4982!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++