مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 9

دعاشناسى موضوعى، دعاي جوشن كبير

UploadedData/Contents/635839622362695444.png

عليرضا فراهاني منش جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي ارتباط ميان پروردگار متعال و انسان، صورتهاي گوناگوني دارد. دعا، يكي از خالصترين و عاطفي ترين ارتباطها در اين زمينه به شمار مي رود. دعا و نيايش، يك نوع عبادت و خضوع انسان در برابر خداوند تواناست و چونان عبادات ديگر، از اثر تربيتي فراوان برخوردار مي باشد. كتاب حاضر با شيوه اي خاص به بررسي گوشه هايي از دعاي پربار جوشن كبير، مي پردازد. مؤلف محترم آن را با شيوه تفسير دعا به دعا و دعا به قرآن عرضه مي كند. نقش و جايگاه دعا در زندگي، شناخت و معرفت باري تعالي، خداوند به انسان نزديك است، خداوند، مونس دلها، ياد خداوند، بهترين يادها، خداوند، طبيب قلبها، هادي بودن خداوند و... برخي عناوين كتاب هستند.


طريق عرفان، شرح كتاب الولايه علامه طباطبايي
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:9303!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++