مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)

خانه اي كه از درآمدتهيه شده وبه تدريج ساخته ايم آيا در سالى كه خانه ناتمام بوده، خمس به آن تعلق ميگيرد؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

همه مراجع(به جزآيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى و وحيد): خير، مصالح تهيه شده براى خانه مسكونى، خمس ندارد.

آيت اللهبهجت: چنانچه نمى‏تواند خانه را يك مرتبه تهيه كند، به مصالح ساختمانى، خمس تعلق نمى‏گيرد.
آيات عظامتبريزى و وحيد: آنچه از مصالح ساختمان كه قبل از سال سكونت در ساختمان به كار برده يا باقى مانده، بايد خمس آن را به قيمت فعلى بنا و اجزاى باقى‏مانده بپردازد.
آيت اللهسيستانى: چنانچه از نظر مالى نمى‏تواند خانه را يك مرتبه بخرد و متعارف درباره مانند او اين است كه به تدريج آن را تهيه كند -به گونه‏اى كه خلاف آن كوتاهى در حق خانواده شمرده مى‏شود - خمس ندارد.
منبع:
امام، استفتاءات، ج 1،س 58 و تحريرالوسيله، م 17؛آيت اللهخامنه‏اى، اجوبة، س 902 و 956؛آيت اللهمكارم، استفتاءات، ج 2، س 514؛آيت اللهصافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 720؛آيت اللهفاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 692.آيت اللهبهجت، توضيح‏المسائل،1391.آيت اللهتبريزى، استفتاءات، س 961 و التعليقة على منهاج الصالحين، م 1؛ دفترآيت اللهوحيد.آيت الله سيستانيمنهاج الصالحين، م 1219.
 
 
 
 
 
 
 
 
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
Parameter:830!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++