مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

با اين كه خداوند وعده ‏ى استجابت داده است، «اُدعونى استجب لكم» چرا برخى دعاهاى ما مستجاب نمى‏ شود؟


الف) بعضى اعمال نظير گناه و ظلم و خوردن لقمه‏ ى حرام و عفو نكردنِ كسانى كه از ما عذرخواهى مى‏ كنند، مانع استجابت دعا مى ‏شود.
ب)گاهى مستجاب شدن دعاى ما نظام آفرينش را به هم مى‏ ريزد، نظير دانش آموزى كه در امتحان جغرافيا در پاسخ اين سؤال كه «آيا سطح درياها بالاتر است يا كوه‏ها؟» چون به اشتباه نوشته بود «سطح درياها بالاتر است!» از خداوند خواسته بود كه اين دو را جا به جا كند تا او نمره ى قبولى بگيرد! به هر حال خداوند همان گونه كه قادر است، حكيم نيز هست.
ج) گاهى آن دعا مستجاب نمى‏ شود، ولى مشابه آن مستجاب مى‏ شود.
د) گاهى اثر دعا در آينده ‏ى خود انسان يا خانواده و نسل او يا در قيامت نتيجه مى‏ دهد و فورى مستجاب نمى ‏شود.
هر دعايى كه مستجاب نشود در حقيقت دعا نيست، چون دعا به معناى طلب خير است و بسيارى از خواسته‏ هاى ما شرّ است نه خير.
منبع:
تفسير نور ج10 ص279
 

Parameter:2801!model&6 -LayoutId:6 LayoutNameالگوي داخلي تفسير 6