مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

اگر زن مستحاضه تشخيص ندهد كه استحاضه‏اش از چه قسمى است و در جايى باشد كه نتواند خود را وارسى .....

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

 

اگر زن مستحاضه تشخيص ندهد كه استحاضه‏اش از چه قسمى است و در جايى باشد كه نتواند خود را وارسى كند، تكليفش چيست؟ آيا بايد احتياط كند؟

 آيات عظام امام، تبريزى، خامنه‏اى، سيستانى، فاضل و نورى: اگر حالت سابق او معلوم است، بايد براساس آن ادامه دهد؛ در غير اين صورت بايد به وظيفه مسلم خود عمل كند. به عنوان مثال اگر نمى‏داند استحاضه‏اش قليله است يا متوسطه، بايد كارهاى استحاضه قليله را انجام دهد و اگر بين متوسطه و كثيره ترديد دارد، بايد به كارهاى استحاضه متوسطه عمل كند.

 آيات عظام بهجت و وحيد: اگر حالت سابق او معلوم است، بايد براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نيست بنابر احتياط واجب بايد به آنچه سخت‏تر است عمل كند. به عنوان مثال اگر نمى‏داند استحاضه‏اش قليله است يا متوسطه، بنابر احتياط بايد كارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد و اگر بين متوسطه و كثيره ترديد دارد، بنابر احتياط بايد به كارهاى استحاضه كثيره عمل كند.

 آيةاللَّه صافى: اگر حالت سابق او معلوم است، بايد براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نيست، بايد مطابق احتياط عمل كند. به عنوان مثال اگر نمى‏داند استحاضه‏اش قليله است يا متوسطه، يا نمى‏داند متوسطه است يا كثيره، بايد كارهاى هر دو را انجام دهد و اگر بين هر سه ترديد دارد، بايد به كارهاى هر سه قسم عمل كند.

 آيةاللَّه مكارم: اگر حالت سابق او معلوم است، بايد براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نيست، بنابر احتياط واجب بايد مطابق احتياط عمل كند؛ يعنى، هم به وظيفه استحاضه كثيره و هم قليله.

تبصره 1 . با توجه به اينكه آيات عظام )بهجت، مكارم و وحيد( در مسئله احتياط واجب كرده‏اند، مقلدان ايشان مى‏توانند به فتواى آسان كه فتواى امام خمينى و سايرين است، عمل كنند.

تبصره 2 . مقلدان آيةاللَّه‏صافى اگر هنوز به اين مسئله عمل نكرده‏اند و يا تاكنون اين مسئله برايشان پيش نيامده، مى‏توانند به يكى از مراجع تقليد ديگر - در صورتى كه او را مساوى مرجع خود مى‏دانند - رجوع كنند.

منبع:

 

توضيح‏المسائل مراجع، م 406 آيت الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 412 وآيت الله بهجت، توضيح‏المسائل مراجع، م 406.آيةاللَّه مكارمتوضيح‏المسائل مراجع، م 404.و دفتر:آيت الله خامنه‏اى.

 

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:355!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++