مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

اگر زن بامشاهده خون يقين پيداكندكه تاسه روزويابيشتر ادامه پيدا مى‏كند، آيابايد عبادتش را ترك كند؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

آيات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى، سيستانى، فاضل و نورى: آرى، بايد عبادتش را ترك كند.

آيةاللَّه تبريزى: حكم بين اقسام حائض فرق مى‏كند. اگر از زنانى است كه عادت وقتيه يا وقتيه و عدديه دارد، بايد به محض مشاهده خون در ايام عادت يا كمى جلو يا عقب‏تر، عبادت را ترك كند و اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسيه و يا زنى است كه تنها عادت عدديه دارد، چنانچه خون، نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، بايد عبادت را ترك كند ولى اگر نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد،(بنابر احتياط واجب بايد در غير زن مبتدئه و مضطربه تا سه روز محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد و اگر پيش از سه روز پاك نشد، بايد آن را حيض قرار دهد) و در مورد زن مبتدئه و مضطربه اگر تا سه روز ادامه پيدا كند و پيش از ده روز خون قطع شود، بايد محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد.

آيةاللَّه صافى: حكم بين اقسام حائض فرق مى‏كند. اگر از زنانى است كه عادت "وقتيه" يا "وقتيه و عدديه" دارد، بايد به محض مشاهده خون در ايام عادت يا كمى جلوتر، عبادت را ترك كند؛ ولى اگر يك يا چند روز از عادت عقب‏تر شود و نشانه‏هاى حيض را نيز نداشته باشد، بنابر احتياط واجب، بايد محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد. اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسيه و يا زنى است كه عادت عدديه دارد، چنانچه خون، نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، بايد عبادت را ترك كند، ولى اگر نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد، بنابر احتياط واجب، محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد؛ هر چند خون تا ده روز هم ادامه يابد.

آيات عظام مكارم و وحيد: حكم بين اقسام حائض فرق مى‏كند. اگر از زنانى است كه عادت "وقتيه" يا "وقتيه و عدديه" دارد، بايد به محض مشاهده خون در ايام عادت يا كمى جلو يا عقب‏تر، عبادت را ترك كند. اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسيه و يا زنى است كه عادت عدديه دارد، چنانچه خون، نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، بايد عبادت را ترك كند؛ ولى اگر نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد، بايد كارهاى استحاضه را به جا آورد؛ هر چند خون تا ده روز هم ادامه يابد.

 منبع:

آيت الله تبريزي منهاج‏الصالحين، ج 1، م 215 و 216.آيت الله صافي هداية العباد، ج 1، اقسام الحائض، م 232 .آيت الله مكارم، التعليقه على العروة الوثقى، ج 1، احكام الحيض، م 15 و توضيح‏المسائل مراجع، م 500 وآيت الله وحيد، منهاج‏الصالحين، ج 1، م 215 و 216.

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:333!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++