مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

اگر زنى بيش از سه روز خون ببيند و در كمتر از ده روز پاك شود؛ چنانچه بين خون زخم و حيض شك داشته ....

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

اگر زنى بيش از سه روز خون ببيند و در كمتر از ده روز پاك شود؛ چنانچه بين خون زخم و حيض شك داشته باشد، تكليفش چيست؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه‏اى، سيستانى، فاضل و نورى: اگر پيش از آن خون حيض مى‏ديده است، آن را حيض قرار دهد و اگر پاك بوده، آن را پاك قرار دهد و عبادت‏هاى خود را به جا آورد.

آيةاللَّه بهجت: اين زن با فرو بردن پنبه به داخل رحم وارسى كند. اگر خون از طرف چپ بيرون آيد، خون حيض است و اگر از طرف راست، بيرون آيد خون زخم است، اگر وارسى ممكن نيست، در اين صورت چنانچه پيش از آن خون حيض مى‏ديده است، آن را حيض قرار دهد و اگر پاك بوده، پاك قرار دهد و عبادت‏هاى خود را به جا آورد.

آيةاللَّه صافى: اگر در ايام عادت (عادت وقتيه) باشد، بايد خون حيض قرار دهد.

آيةاللَّه مكارم: اگر نشانه‏هاى حيض را داشته باشد و يا پيش از آن خون حيض مى‏ديده، بايد احتياط كند؛ يعنى، تمام كارهايى كه بر زن حائض حرام است ترك كند و تمام عبادت‏هايى كه زن غير حائض انجام مى‏دهد به جا آورد و اگر پيش از آن پاك بوده، پاك قرار دهد و عبادت‏هاى خود را به جا آورد.

آيةاللَّه وحيد: اگر در ايام عادت باشد و يا نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، بايد آن را خون حيض قرار دهد. در غير اين صورت اگر پيش از آن خون حيض مى‏ديده است، آن را حيض قرار دهد و اگر پاك بوده، پاك قرار دهد و عبادت‏هاى خود را به جا آورد.

منبع:

توضيح‏المسائل مراجع، م 446 و دفتر:آيت الله خامنه‏اى.آيت الله مكارم، تعليقات على العروة الوثقى، ج 1، فصل فى الحيض، م 5.آيت الله بهجت، توضيح‏المسائل مراجع، م 445 و آيت الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 451.

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:252!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++