مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

اگر دو يا چند مجتهد از نظر مقام علمى مساوى باشند؛ ولى يكى با تقواتر باشد، وظيفه چيست؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه‏اى، صافى، مكارم و نورى: در تقليد از هر يك، مخير است.

 آيةاللَّه فاضل: بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدى كه تقوايش بيشتر است، تقليد كرد.

 آيةاللَّه وحيد: بايد از كسى تقليد كند كه فتوايش مطابق احتياط است و چنانچه احتياط ممكن نبوده و يا مشقّت دارد؛ بنابر احتياط واجب از مجتهدى كه تقوايش بيشتر است، تقليد كند.

 آيةاللَّه سيستانى:اگر در استنباط احكام شرعى و فتوا دادن با تقواتر است، بايد از او تقليد كرد. اگر در امور ديگرى تقوايش بيشتر است، در تقليد از هر يك مخير است؛ مگر در مسأله‏اى كه علم اجمالى به تكليف دارد؛ مانند موارد قصر و تمام كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه به هر دو فتوا عمل كند.

 آيةاللَّه بهجت: بايد از مجتهدى كه تقوايش بيشتر است، تقليد كرد.

 تبصره. كسانى كه تقليد از مجتهد اورع را لازم نمى‏شمارند، لااقل آن را مستحب و يا احتياط مستحب مى‏دانند.

منبع:

آيت الله تبريزى، التعليقة على منهاج‏الصالحين، م 8؛ امام، تحريرالوسيلة، ج 1 م 5؛آيت الله نورى، تعليقات على‏العروة، م 13؛آيت الله صافى، توضيح‏المسائل، م 4؛آيت الله مكارم، تعليقات على العروة، م 13 و دفتر:آيت الله خامنه‏اى.تعليقات على‏العروة، ج 1، م 13.آيت الله وحيد توضيح‏المسائل، م 4.آيت الله سيستاني تعليقات على العروة، م 13وآيت الله بهجت توضيح‏المسائل، م 2.

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:736!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++