مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

اگر در اثناى غسل حيض ، حدث اصغر (بول، باد معده و...) خارج شود، آيا غسل صحيح است؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

 

آيات عظام امام، خامنه‏اى، صافى، فاضل و نورى: غسل باطل نمى‏شود و آن را تمام كند؛ ولى بهتر (احتياط مستحب) است آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام يا اعاده) از سر گيرد. در هر صورت بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.

آيةاللَّه بهجت: لازم نيست غسل را تمام كند و بنابر احتياط واجب بايد آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام يا اعاده)، از سر گيرد و براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.

آيةاللَّه تبريزى: بايد غسل را از سر گيرد و بنابر احتياط واجب، بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.

آيةاللَّه سيستانى: غسل باطل نمى‏شود؛ ولى بنابر احتياط واجب بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو بگيرد.

آيةاللَّه مكارم: غسل او صحيح است؛ ولى براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو بگيرد.

آيةاللَّه وحيد: بنابر احتياط واجب بايد غسل را تمام كند و دوباره از سر گيرد و براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.

منبع:

 

امام، تحرير الوسيلة، ج 1، واجبات الغسل، م 19؛ توضيح‏المسائل مراجع، م 386 ؛آيت الله خامنه‏اى، اجوبة، س 185 وآيت اللهنورى، توضيح‏المسائل، م 387 و تعليقات على العروة، فصل فى مستحبات الغسل، م 8.آيةاللَّه بهجتوسيلةالنجاة، ج 1، م 218.آيةاللَّه تبريزىمنهاج‏الصالحين، ج 1، م 204. آيةاللَّه سيستانىتوضيح‏المسائل مراجع، م 386آيةاللَّه مكارمتوضيح‏المسائل، م 398.آيةاللَّه وحيدتوضيح‏المسائل، م 392.

 

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:412!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++