مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

آيا زن به محض ديدن خون بايد عبادات را ترك كند، يا بايد تا مدت سه روز صبر كند؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

آيات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى، سيستانى، فاضل و نورى: حكم بين اقسام حائض فرق مى‏كند. اگر از زنانى است كه عادت "وقتيه" يا "وقتيه و عدديه" دارد، بايد به محض مشاهده خون در ايام عادت يا كمى جلو يا عقب‏تر، عبادت را ترك كند و اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسيه و يا زنى است كه تنها عادت عدديه دارد، چنانچه خون، نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، بايد عبادت را ترك كند؛ ولى اگر نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد تا سه روز محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد و اگر پيش از سه روز پاك نشد، بايد آن را حيض قرار دهد.

 آيةاللَّه تبريزى: حكم بين اقسام حائض فرق مى‏كند. اگر از زنانى است كه عادت "وقتيه" يا "وقتيه و عدديه" دارد، بايد به محض مشاهده خون در ايام عادت يا كمى جلو يا عقب‏تر، عبادت را ترك كند. اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسيه و يا زنى است كه تنها عادت عدديه دارد، چنانچه خون، نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، بايد عبادت را ترك كند؛ ولى اگر نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد (بنابر احتياط واجب بايد در غير زن مبتدئه و مضطربه تا سه روز محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد و اگر پيش از سه روز پاك نشد، بايد آن را حيض قرار دهد) و در مورد زن مبتدئه و مضطربه اگر تا سه روز ادامه پيدا كند و پيش از ده روز خون قطع شود، بايد محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد.

آيةاللَّه صافى: حكم بين اقسام حائض فرق مى‏كند.اگر از زنانى است كه عادت "وقتيه" يا "وقتيه و عدديه" دارد، بايد به محض مشاهده خون در ايام عادت يا كمى جلوتر، عبادت را ترك كند؛ ولى اگر يك يا چند روز از عادت عقب‏تر شود و نشانه‏هاى حيض را نيز نداشته باشد، بنابر احتياط واجب، بايد محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد. اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسيه و يا زنى است كه عادت عدديه دارد، چنانچه خون، نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، بايد عبادت را ترك كند، ولى اگر نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد، بنابر احتياط واجب، محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد؛ هر چند خون تا ده روز هم ادامه يابد.

 آيات عظام مكارم و وحيد: حكم بين اقسام حائض فرق مى‏كند. اگر از زنانى است كه عادت "وقتيه" يا "وقتيه و عدديه" دارد، بايد به محض مشاهده خون در ايام عادت يا كمى جلو يا عقب‏تر، عبادت را ترك كند. اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسيه و يا زنى است كه عادت عدديه دارد، چنانچه خون، نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، بايد عبادت را ترك كند؛ ولى اگر نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد، بايد كارهاى استحاضه را به جا آورد؛ هر چند خون تا ده روز هم ادامه يابد.

تبصره 1 . براساس حكم ياد شده، اگر زن به محض مشاهده خون، عبادت را ترك كند. چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده است (مثلاً پيش از سه روز پاك شود)، بايد عبادت‏هايى را كه به جا نياورده، قضا كند.

تبصره 2 . منظور از جلو و عقب افتادن عادت، اين است كه شروع خون يك يا دو يا چند روز جلو يا عقب‏تر از ايام عادت تحقق پيدا كرده است؛ به طورى كه عرفاً در بين زنان گفته مى‏شود عادتش كمى جلو يا عقب افتاده است و منظور اين نيست كه تمامى روزهايى كه خون مشاهده مى‏كند، قبل از ايام عادت يا بعد از آن است.

منبع:

آيات عظام امام، سيستانى، فاضل، التعليقه على العروة الوثقى، ج 1، احكام الحيض، م 15؛آيت الله نورى، التعليقه على العروة الوثقى، ج 1، احكام الحيض، م 15 و آيت الله بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 251 و دفتر:آيت الله خامنه‏اى.آيت الله تبريزي منهاج‏الصالحين، ج 1، م 215 و 216.آيت الله صافي هداية العباد، ج 1، اقسام الحائض، م 232 و توضيح‏المسائل مراجع، م 500.آيت الله مكارم، التعليقه على العروة الوثقى، ج 1، احكام الحيض، م 15  وآيت الله وحيد، منهاج‏الصالحين، ج 1، م 215 و 216.

 

 

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:332!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++