مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)

آيا در خانه ميتى كه خمس بدهكار است، مى‏شود نماز خواند؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

آيات عظام امام و فاضل: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا تصميم داشته باشند، بدون سهل‏انگارى بپردازند.

آيةاللَّه تبريزى: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه بپردازند.

آيةاللَّه سيستانى: نماز خواندن در اين خانه با اجازه ورثه صحيح است.

آيات عظام صافى و نورى: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه بپردازند، به گونه‏اى كه از عهده ميت ساقط شود.

آيةاللَّه مكارم: تصرف در اين خانه حرام و نماز خواندن در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند.

آيةاللَّه وحيد: اگر اموال ميت (ماترك) بيش از خمس (و زكات) نباشد، تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا با قبول حاكم شرع، ضامن شوند كه بپردازند. در اين هنگام تصرف و نماز در خانه او با اجازه ورثه اشكال ندارد.

منبع:

توضيح‏المسائل مراجع، م 875.آيت اللهتبريزى، توضيح‏المسائل، م 884.آيت الله سيستانى، توضيح‏المسائل، م 863.آيت الله نورى، توضيح‏المسائل، م 876؛آيت الله صافى، توضيح‏المسائل، م 884.آيت الله مكارم، توضيح‏المسائل، م 800.آيت الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 882.

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
Parameter:878!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++