مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

سرزمين بيت المقدس، وطن واقعي چه كساني است؟

/UploadedData/1/Contents/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B31_1.jpg

فلسطين در گذر زمان

1. هزاران سال پيش، در همين كشور فلسطين، مردمى ساكن بودند كه نه يهودى بودند، نه مسلمان و نه مسيحى، اين كشور متعلق به آنان بود. آنان بودند كه اين منطقه را براى اولين بار آباد كرده بودند و به طور طبيعى از آنِ آنان بود. 
2. حضرت ابراهيم (عليه السلام) به اين كشور هجرت كرد و در آن اقامت گزيد، مردم هم او را رد نكردند بلكه به ماندن و اقامت او در اين سرزمين راضى شدند. از حضرت ابراهيم (ع) پسرى به نام اسحاق و از اسحاق پسرى به نام يعقوب به دنيا آمد. از حضرت يعقوب (ع) پسران فراوانى متولد شدند و در همين سرزمين ماندند. اين سرزمين، وطن دوم و مصنوعى آنان هم به شمار رفت. تا اين تاريخ، قومى به نام يهود يا مسلمان و يا مسيحى به وجود نيامده است. اين مردم در اين سرزمين زندگى مى كردند و با هم زندگى مسالمت آميز داشتند. مردم اصلى اين سرزمين با آنان كه بعدها به اين سرزمين آمده بودند، زندگى مسالمت آميز داشتند و نزاع نداشتند. 
3. در فلسطين كه كنعان و سوريه جنوبى هم ناميده مى شد، قحطى پيش آمد و حضرت يعقوب (ع) و پسرانش، همه به مصر كوچ كردند. در سايه حاكميت حضرت يوسف (ع) در مصر، زندگى آرامى پيدا كردند و مصر وطن سوم و غير اصلى نسل حضرت ابراهيم (ع) شد. نسل حضرت يعقوب (ع) در مصر رو به فزونى نهاد و جمعيتى تشكيل دادند، كه به يهود معروف شدند. 
به اين ترتيب، قوم يهود، اولين بار در مصر پيدا شدند و مصر وطن اصلى اينها نبود. در اين حال كه اينها در مصر بودند، مردم فلسطين، در فلسطين بودند و با قحطى و سختى در چالش بودند. 
4. پس از صدها سال، قوم يهود از مصر به فلسطين آمدند و اين سرزمين را اشغال كردند. در طول صدها سال، بارها به فلسطين حمله شد و بارها اشغال شد و آزاد گرديد. به عنوان مثال، بخت النّصر پادشاه بابل حمله كرد، فلسطين را اشغال كرد، يهوديان را كشت، اسير كرد و به بابل برد و پيش از آن فرعون مصر حمله كرد و اين منطقه را اشغال كرد.

پادشاه ايران، كوروش حمله كرد و بخت نصّر را نابود كرد. پس از آن يونانيان حمله كردند و فلسطين را اشغال كردند. پس از آن روميان حمله كردند و فلسطين را گرفتند. پس از اشغال روميان، در فلسطين، يهودى كم شد و به خصوص در بيت المقدس، تعداد بسيار كمى يهودى بود و مردم فلسطين مسيحى بودند. 


پس از روميان، مسلمانان در سال 15 هجرى قمرى (1414 سال پيش) بيت المقدس را گرفتند و فلسطين به دست مسلمانان افتاد. در امان نامه اى كه توسط خليفه دوم نوشته شد، آمده بود كه در بيت المقدس نبايد يهودى باشد. در آن زمان، يهودى در بيت المقدس بسيار كم بود. مردم فلسطين پس از سالها، به تدريج مسلمان شدند و عده اى به دين حضرت مسيح (ع) و عده اى هم به دين حضرت موسى (ع) بودند. 
اين مردم، تا اين دوران، همچنان از آنِ اين كشور هستند و همه با هم زندگى مسالمت آميز دارند. كشور، مربوط به همه آنها است و اختصاص به كس خاصى ندارد گرچه ساكنان اصلى و اولى از بين رفته اند. چون اكثريت مردم اين كشور مسلمان هستند اين كشور، كشور اسلامى ناميده مى شود، وگرنه همه اين افراد در شرايط كنونى، متعلق به اين كشور هستند. 


در سال 1945 جنگ جهانى دوم به وجود آمد و در اين زمان، حكومت عثمانى بر كشورهاى اسلامى حاكم بود. فلسطين، اردن، لبنان و امثال اينها تحت قلمرو حكومت عثمانى بودند. حكومت عثمانى طرفدار آلمان بود و در جنگ به نفع او كار مى كرد. وقتى كه در جنگ جهانى دوم، حكومت عثمانى شكست خورد، قلمرو حاكميت او را به چند قسمت تقسيم كردند و فلسطين را به انگلستان دادند. انگلستان و آمريكا، تصميم گرفتند كشور فلسطين را تجزيه كنند، و مقدمات اين كار را بعد از جنگ جهانى اول فراهم كرده بودند. در سال 1947 تعدادى از يهودى ها از پيش خود اعلام كردند كه ما كشور مستقلى به نام اسرائيل ايجاد كرده ايم، و آمريكا هم پس از پنج دقيقه، آن را به رسميت شناخت، و از آن پس گرفتارى ها شروع شد و تا كنون ادامه دارد. 
هدف آمريكايى ها و انگليسى ها اين بود كه در اين منطقه پايگاهى براى خود داشته باشند چون اين منطقه، حساس ترين و مهم ترين منطقه خاورميانه است. 
به اين مثال توجه كنيد: 
ايران يك كشور است و مردمش مسلمان هستند، عده اى از اين مردم مسيحى، عده اى يهودى و عده اى هم زرتشتى هستند. هر چهار گروه (مسلمان، مسيحى، يهودى، زرتشتى) ايرانى هستند و با هم زندگى مى كنند. حالا آمريكا كشور ايران را اشغال مى كند و براى زرتشتى ها كشورى در همين ايران مى سازد و آنها را تقويت مى كند، و اين زرتشتى هاى ايرانى كه بسيار هم كم هستند به كمك آمريكا، بقيه ايران را مى گيرند و هفتاد ميليون مسلمان را مى كشند و يا از كشور ايران بيرون مى كنند و يا در داخل ايران، هزاران گرفتارى پيش مى آورند. 
آيا از نظر عقلى و سياسى و نظامى، زرتشتيان حق دارند كه اين كشور بزرگ را تجزيه كنند؟ يا آيا مسيحيان و يهوديانِ ايران، حق دارند كه اين كشور را چند كشور بكنند؟ 
صد در صد حق ندارند و مردم ايران اين اجازه را نمى دهند ولى وقتى كشور ديگرى ايران را اشغال كند و مردم ايران در برابر آن اشغالگران ساكت بمانند، از اين گونه كارها مى كنند و صدها سال براى مردم گرفتارى پيش مى آيد. يهوديان و مسيحيان و زرتشتيانِ ايران، ايرانى هستند، ولى يهوديانِ فلسطينى در اصل هم فلسطينى نبودند و از جاهاى ديگر آمده بودند.

پي نوشت:
[1] سرگذشت فلسطين، نوشته اكرم زعيتر، ترجمه هاشمى رفسنجانى. 
[2] تاريخ نوين فلسطين، نوشته عبدالوهاب، ترجمه محمد جواهركلام. 
[3] نبرد براى فلسطين، ترجمه عبدالرحمن صدريه. 
[4] تاريخ اورشليم، نوشته سيد جعفر شهيدى. 
[5] تاريخ فلسطين القديم، دكتر سامى سعيد الاحمد. 
[6] فلسطين قبلُ و بعدُ. 
[7] بازيگران روند صلح خاورميانه. 
[8] تاريخ معاصر كشورهاى عربى، ترجمه محمد حسين روحانى. 
پرسمان 3.

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20818!model&78 -LayoutId:78 LayoutNameالگوي داخلي+تاريخ+++++++