مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

چرا در مورد بانوان بلند خواندن نماز واجب نيست، حتي اگر نامحرم هم نباشد

/UploadedData/1/Contents/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%861.jpg

آن چه نكوهيده است«تبعيض» است اما «تفاوت» زمينه تكامل و احساس نياز هر چه بيش تر ميان زن و مرد را فراهم مي كند. توجه به تفاوت زن و مرد در احكام نماز، وضو، حجاب و ... همگي در همين راستا است كه هر كدام از زن و مرد به اين واقعيت بيش تر توجّه داشته باشند و در چگونگي رفتارها و انتظارات در زندگي، وجود تفاوت را باور كنند. در اين صورت است كه هر كدام از زن و مرد، جايگاه و مسئوليّت ويژه خودش را شايسته تر به انجام رساند.
دليل اين كه بلند خواندن نماز براي زنان حتي به هنگامي كه نامحرم وجود ندارد واجب نشده، نيز توجّه به همين نكته است كه روحيه متانت و حيا در بانوان بيش از پيش ايجاد شود تا در زمان حضور مردان، بهترين رفتار را رعايت نمايند.
يكي از حكمت‏ ها و جهت‏ گيري احكام اسلامي گام عملي به سوي كاستن از ميزان تهيج و ايجاد انگيزش جنسي غير شرعي در مردان است بنابراين در مواردي كه نامحرم وجود دارد اجازه بلند خواندن نماز توسط زنان داده نشده است.
اما دليل اين كه بلند خواندن نماز براي زنان حتّي به هنگامي كه نامحرم وجود ندارد واجب نشده، ممكن است از اين جهت باشد كه در اين مساله يك جهت‏ گيري و تمرين پرورش اين خصلت و ايجاد ملكه حجب و حيا در بانوان باشد تا در زمان حضور مردان به بهترين نحو اين امر را رعايت نمايند.

پي نوشت :
كتاب پرسش ها و پاسخ هاي نماز، سيد حسن موسوي (مركز تخصصي نماز)

احكام الهي آخرت جهنم حج
حكمت ركعت روزه شراب فلسفه
قرآن نماز
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:14721!model&81 -LayoutId:81 LayoutNameالگوي داخلي+نماز+++++++