مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

چرا اسلام حق طلاق را به مرد داده است

/UploadedData/1/Contents/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%20%D8%B2%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%873_1.jpg

 دليل اينكه حق طلاق به مرد داده شده، اين است كه زندگى جمعى نياز به مدير دارد. اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مى‏ گيرد و از نظر مديريت جمعى قوى‏ تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترك معرفى و هزينه اداره اين زندگى را بر او واجب كرده است. تصميم‏ گيرى در مورد انحلال آن را نيز در مرحله نخست به او سپرده است. 

مساله طلاق و جدايي به چند صورت قابل تصور است:
1. حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد: اين فرض براى زن بن‏ بست ‏آفرين است و در مواردى كه نياز جدى به طلاق دارد، از اين مسئله محروم مى‏ شود.
2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد: در اين فرض، با توجه به احساسات شديد و هيجانى خانم‏ ها، علاوه بر اينكه موجب افزايش آمار طلاق در موارد جزيي و غيرضرورى مى شود (آمار نشان مي دهد غالباً خانم ‏ها تقاضاى طلاق دارند)، باعث كاهش ازدواج و سستى كانون خانواده مى ‏شود، چرا كه موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد كاهش مى‏ دهد.
3. زن و مرد هر يك به طور استقلالى و در عرض يكديگر، اين حق را دارا باشند: در اينجا تجميع دلائل فرض 1 و 2 نهادينه مي شود. اختيارات مستقل طرفين، سبب مي شود با هر حاشيه اي، به راحتي زمينه گسست خانواده فراهم باشد. در اين فرض تجربه كشورهاي غربي پيش روي ماست. 
4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى (با توافق طرفين) باشد: اين فرض معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر خواستار طلاق و ديگرى طالب عدم آن باشد و در اين صورت سدى در برابر آن ايجاد مى ‏شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذيرفته شده است، اما آنچه مشكل آفرين است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.
5. حق طلاقى وجود نداشته باشد: وجدان سليم اين فرض را صحيح نمي داند؛ چرا كه گاهى جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است.
6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نيز در موارد لزوم ساز و كارهاى مناسبى مشخص شده باشد: بهترين فرض همين صورت به نظر مي رسد؛ زيرا از طرفى جلوى گسترش بى ‏رويه طلاق را مى‏ گيرد و از طرف ديگر مانع ضايع شدن حقوق خانم‏ها مى‏ گردد. از جمله ساز و كارهاى پيش ‏بينى شده در اين روش، طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى است. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد.

پي نوشت:
 پرسش ها و پاسخ‏ ها دفتر هفتم‏، ص 327. سيد على كمالى، قرآن و مقام زن‏، ص 174- 171. احكام ازدواج مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام، ص140.

ازدواج خوستگاري
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20852!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++