مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)

هفت روش ابراز علاقه به فرزندان

/UploadedData/1/Contents/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF.jpg

فرزندان ما مهم ترين ارثيه در جهان هستند و عشق ما نسبت به كودكانمان با اهميت ترين ارثيه ما براي آنها محسوب مي شود. اين هفت روش به فرزندان ما كمك مي كند تا زندگي آينده خود را محكم تر بنا كنند. 

1-زماني را با كودكان خود بگذرانيد. 
زمان بهترين هديه اي است كه مي توانيم به كودكان خود تقديم كنيم. اين با هم بودن باعث مي شود احساسات، فعاليت ها و اعتقادات را با يكديگر مبادله كنيم.با اين كار فرزندانمان ارتباط برقرار كردن و گفت و گو كردن با ديگران را مي آموزند و به طور حتم از لحاظ ارتباطات اجتماعي پيشرفت مي كنند. به كودكان خود كمك كنيد تا روش هاي جديدي خلق كرده و آن ها را در كنار خود تجربه كنند و لذت ببرند.
2-الگويي براي فرزندان خود باشيد. 
فرزندان ما در زندگي احتياج به الگويي دارند تا آن را سرمشق خود قرار دهند. ارزش هاي وجودي را به طور عملي به فرزندان خود آموزش دهيد. اشتباه هاي خود را قبول كرده و عذرخواهي كنيد. رفتار ما بيش از گفتارمان فرزندان را تحت تأثير قرار مي دهد.ما قهرمان دنياي آن ها هستيم. 
3-به حرف هاي فرزندان خود گوش دهيد. 
پيغام هاي كودكان هديه اي باارزش هستند.زماني كه مشتاقانه به حرف هاي آنها گوش مي دهيم اعتماد به نفس كودكان خود را تقويت مي كنيم. 
هنگامي كه با كودكان خود هستيد هم سطح آنها باشيد و با تمام وجود به آن ها گوش دهيد. 
احساسات و حالات زيباي آن ها را از طريق چشم هايتان بيان مي شود اگر ما به حرف هاي آنها دقت كنيم كودكانمان نيز به سخنان ما عميقاً و با تمام وجود، گوش مي دهند. 
4-شيوه تربيتي مناسبي براي كودكان خود در نظر بگيريد. 
فرزندان ما بايد بياموزند كه در مقابل كارها و انتخاب هايشان پاسخگو باشند. آن ها بايد بدانند كه با كارهاي آزاردهنده ي آن ها مخالفت مي شود، اما والدين هميشه به آنها عشق مي ورزند. 
5-كودكان خود را تشويق كنيد. 
كلمه هاي اميد بخش و تشويق آميز، اعتماد به نفس را به كودكان هديه مي دهد. موفقيت ها و استعدادهاي كودكان خود را به زبان بياوريد.
زماني كه فرزندانتان كار مهمي انجام مي دهند حتماً به آنها بگوييد كه موفق بوده اند. 
كودكان ما احتياج دارند، بدانند كه اميدها و آرزوهاي آن ها را درك مي كنيم و به طور حتم حامي آن ها هستيم. 
فرزندانتان را تشويق كنيد تا از لحاظ روحي و معنوي رشد كنند تا زندگي متعادلي داشته باشند. 
6-تجربه هاي خود را با كودكانتان تقسيم كنيد. 
هر كدام از ما داستان هاي ارزشمندي براي گفتن داريم.و اين داستان ها مشخص مي كنند كه عكس العمل ما در مقابل اين حوادث، زندگي كنوني ما را به وجود آورده است. 
با تجارب خود مي توانيم كودكان مان را راهنمايي كنيم.شايد روزي فرزندان شما نيز با بعضي از شرايطي كه براي شما پيش آمده، روبرو شوند و به طور حتم از تجارب شما بهره مي گيرند و از اشتباهات دوري مي كنند. 
بهتر است اتفاقات و به طور كلي تجارب خود را در يك دفتر يادداشت بنويسيم و آن را به كودكان خود هديه دهيم. 
7-به فرزندان خود بي قيد و شرط عشق بورزيد. 
عشق هديه بي چون و چراست.به كودكان خود نشان دهيد كه آن ها را در هر شرايطي دوست داريد و حمايتشان مي كنيد. در اين صورت آن ها هنگام سختي ها و مشكلات با آرامش و احساس امنيت به شما پناه مي آورند. 
فرزندان شما براي تصميم گيري و تجربه موارد جديد نياز دارند كه آزاد باشند. آن ها بايد بياموزند كه در زندگي مسؤوليت پذير و مقاوم باشند. 
آن ها اجازه دارند شكست بخورند و يا پيروز شوند بدون اين كه قضاوتي در مورد آن ها صورت گيرد.اگر همه نيازها، اميدها و انتظارات فرزندان خود را در يك كلمه خلاصه كنيم، آن كلمه عشق است.

 

شوهر داري همسر
Parameter:3569!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++