مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)

مدين كه موسي (ع) به آنجا رفت كجاست؟

/UploadedData/1/Contents/636454672516003208.jpg

"مدين " نام شهرى بود كه شعيب و قبيله او در آن زندگى مى كردند، اين شهر در شرق خليج عقبه (و شمال حجاز و جنوب شامات ) قرار داشت ، و مردم آن از فرزندان اسماعيل بودند، و با مصر و لبنان و فلسطين تجارت داشتند، امروز شهر "مدين " بنام "معان " ناميده مى شود.
بعضى هم "مدين "را بر مردمى اطلاق كرده اند كه ميان خليج عقبه تا كوه سيناء مى زيسته اند، در تورات هم به نام (مديان ) آمده است .
بعضى نيز اطلاق نام مدين را بر اين شهر به خاطر آن مى دانند كه يكى از فرزندان ابراهيم بنام مدين در اين شهر مى زيسته اند.
اگر درست به نقشه جغرافيا نگاه كنيم مى بينيم اين شهر فاصله زيادى با مصر نداشته ، و موسى توانسته است در چندين روز به آن برسد.
امروز در نقشه هاى جغرافيائى "اردن " نيز نام معان به عنوان يكى از شهرهاى جنوب غربى به چشم مى خورد كه با اوصافى كه در بالا گفتيم تطبيق مى كند.
 منبع:

تفسير نمونه ج16 ص60

حجاز شام مدين مكان موسي
Parameter:2497!model&78 -LayoutId:78 LayoutNameالگوي داخلي+تاريخ+++++++