مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

علت هدايت نشدن فررزند بعضي پيامبران الهي

/UploadedData/1/Contents/smallpic/637695474816626472.jpg

پرسش: چرا پيامبراني مانند حضرت نوح نتوانستند فرزندان خود را هدايت كنند؟

پاسخ:  هدايت انبيا در افرادي موثر است كه استعداد و پذيرش حق درانها باشد و اين در اختيار خودشان است به عنوان نمونه سلمان يك زرتشتي است و ابوسفيان يك بت پرست است و هر دو در محضر پيامبر اكرم صلوات الله عليه بودند ولي هدايت در سلمان موثر شد و در ابوسفيان منفي شد ايا عيب هدايت كننده است يا هدايت شونده ؟ فرزندان انبيا و اوصيا اگر هدايت نشدند عيب از ناحيه هادي نبود بلكه از فردي است كه خود را در كنار هادي قرار نداد موفق باشيد

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:21015!model&76 -LayoutId:76 LayoutNameالگوي داخلي+++++++اعتقادات