مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)

علت قيام يحيى بن عمر در زمان امام حسن عسكري (ع) چه بود

/UploadedData/1/Contents/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%202_1_2.jpg

(يحيى بن عمربن يحيى بن حسين بن زيد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب عليه السلام )، كنيه او (ابو الحسن)بود. او در سال (250 ه‍) در ايام خلافت (مستعين)در (كوفه )قيام كرد و مردى زاهد، متقى ، عابد، عالم ، بسيار شجاع و جنگجو، و داراى بدنى محكم و قلبى قوى بود. او قبل از زيارت قبر امام حسين عليه السلام رفت و زوار را از قصد خود آگاه كرد و آنگاه داخل كوفه شد و قيام خود را علنى كرد.
برخى از مورخان علت قيام او را تنگدستى و مشقتى مى دانند كه از جانب (متوكل)و (ترك ها)به وى رسيده بود. در حالى كه (ابو الفرج اصفهانى)در (مقاتل الطالبيين )خبرى را از او نقل مى كند كه به روشنى نشان مى دهد او فقط براى رضاى خداوند سبحان ، قيام كرده ، و جز آن هدفى نداشته است . او در (كوفه)مردم را به (رضاى آل محمد) (صلوات الله عليهم ) دعوت مى كرد، عده زيادى به او پيوستند و به او بسيار علاقه مند بودند. توده مردم (بغداد)او را به عنوان (ولى) برگزيدند، در حالى كه سابقه ندارد مردم (بغداد)غير او، كس ديگرى را به ولايت قبول داشته باشند. جمعى از اهالى سرشناس (كوفه )كه خردمند و با تدبير بودند، با او بيعت كردند.
(حسين بن اسماعيل )با او جنگيد و اين مرد بزرگ علوى را كشت و سرش را به (سامرا)براى (مستعين )فرستاد؛ او هم پس از مدتى آن را به (بغداد)فرستاد، تا در آنجا نصب شود و مردم مشاهده كنند، اما از ترس مردم چنين كارى صورت نگرفت .
مردم در اثر عشق و علاقه اى كه به او داشتند در مرگش ضجه مى زدند و بزرگ و كوچك برايش اشك ريختند و در مصيبت او اشعار زيادى سرودند تا آنجا كه (ابو الفرج اصفهانى )مى گويد:من نشنيده ام كه براى احدى عزادارى شده باشد و يا بيش از آن اندازه كه شعر در مصيبت او سروده شد درباره ديگرى سروده شده باشد. 

منبع:

تاريخ عصر غيبت فصل3مؤ لفان : پورسيد آقايى ، جبارى ، عاشورى ، حكيم.


.ك 

امامزاده شهيد قيام مع يحيي بن عمر
Parameter:2487!model&78 -LayoutId:78 LayoutNameالگوي داخلي+تاريخ+++++++