مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

علت فقر كشورهاي اسلامي و ثروت كشورهاي بي دين

/UploadedData/1/Contents/%D9%81%D9%82%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7.png

پرسش: چرا كشورهاي دين دار هميشه فقير و كشورهاي بي دين ثروتمند هستند؟

 عامل پيشرفت تلاش علمي است و عامل ركود پسرفت ملتها تنبلي و كار نكردن است مسلمانان تا دنبال علم و جهاد علمي بودند هميشه در همه رشته هاي علمي موفق و جلودار بودند و زماني كه به دنبال عياشي و تنپروري و شرب خمر و شهوتراني رفتند هميشه شكست خوردند حال بايد به پرسشگر خود بگوييد كه ايا احكام ديني مانند نماز و روزه عامل شكست است يا عياشي ها و ميگساري ها    قران كريم :مي فرمايد ليس للانسان الا ما سعي انسان مرهون تلاش و جهاد علمي است حال هركس در جائي باشد و تلاش كند به نتيجه خواهد رسيد كفار زحمت كشيدند و رسيدند ومسلمان تنبلي كردند و انچه را هم داشتند از دست دادند حال نتيجه انستكه عيب دين نيست بلكه كم كاري ما است   بالندگي و رشد علمي در موضوعات مختلف در عصر بوعلي سينا و صده هاي بعد و رشد انساناي دانشمند در گرو همين زحمات است و افول علمي بعد از انكه مسلمانان اندلس را از دست دادند و گرفتار عياشي و زنبارگي شدند ديگر ان عصر طلائي از دست ما گرفته شد   اما يك عامل ديگر را هم نبايد فراموش كرد و ان خيانت سران كشورهاي هاي اسلامي است كه براي بقاي رياست خودشان تن به استعمار دادند و همراه دزدان خائن اروپائي دست به خيانت به ممالك مسلمان نشين زدند قصه عقب گرد مسلمانان ارتباطي بادنشان ندارد بلكه كاملا مربوط به خود مسلمانان و خيانت خائنيين استعماري است

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:21016!model&76 -LayoutId:76 LayoutNameالگوي داخلي+++++++اعتقادات