مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)

رهنمودهاي مهم و كاربردي در تربيت فرزندان

در صحبت ها امور مادي را در نظر فرزندانمان كم اهميت و امور معنوي را بزرگ جلوه دهيم.
با وضعيت آراسته و متين در مقابل فرزندان ظاهر شويم و ازشوخي هاي زننده و الفاظ زشت درحضور آنان خود داري كنيم. 
والدين بايد محل خواب پسران و دختران را جدا كنند و اگر در يك محل مي خوابند مراقبت لازم را بنمايند و مواظب اوقات بيكاري و وقت هاي فرزندان باشند. 
والدين بايد گفتگوها و رفت و آمدهاي فرزندان را عاقلانه كنترل كرده و زير نظر داشته باشند، زيرا بزرگترين خطر براي به انحراف كشاندن فرزندان، دوستان فاسد و ناباب مي باشند. 
والدين بايد براي رشد و پيشرفت درسي و اخلاقي فرزندشان، رابطه ي مستمر با مربيان مدرسه داشته باشند. 
والدين بايد مقرارت مدرسه را با اهميت تلقي نموده و در جلسات انجمن اولياء و مربيان شركت نمايند. 
دقت و بررسي در رسيدگي به تكليف دانش آموز نبايد جنبه ي بازجويي داشته باشد. 
اگر وعده اي به فرزندتان مي دهيد حتماً به آن عمل كنيد و از وعده هايي كه امكان انجام آن ها مقدور نيست و يا به صلاح كودك نمي باشد جداً پرهيز كنيد، زيرا حتماً اعتماد فرزند نسبت به شما از بين مي رود. 
والدين بايد به سؤالات فرزندان جواب مقتضي بدهند و هرگز آنها را تحقير و مسخره نكنند. 
هرگز فرزندتان را به اموري كه غير عملي است و فقط نشانه ي بي مهري است، تهديد نكنيد. مثلاً سرت را مي برم. 
هرگز فرزندتان را با ديگران مقايسه و ارزيابي نكنيد و ديگران را به رُخ آنها نكشيد.
شوهر داري همسر
Parameter:3566!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++