مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 37

راه خودسازى (چهل مجلس)

UploadedData/Contents/635839624593453036.png

جواد حبيبى تبار مجموعه اى كه پيش رو داريد سلسله سخنراني هايى است كه در زمينه تزكيه نفس و خود سازى در سال 1362 در بين پرسنل محترم شهربانى استان مركزى توسط مؤلف ايراد شده است. مباحث مطروحه در اين مجموعه شرحى پيرامون سه آيه اول از سوره مباركه مؤمنون با گرايش به مباحث اخلاقى است. اين كتاب داراي پيشگفتار و دو گفتار است با عنوان هاي نقش نماز در خودسازي و اعراض از لغو، گفتار دوم داراي دو فصل با عناوين، لغوهاي قولي (غيبت، تهمت، مداحي، دروغ) و لغوهاي فعلي است كه اين فصل خود دو بخش دارد كه عنوان هاي آن شامل: لغوهاي فعلي داخلي (حب دنيا، غنا، فقر، حرص، طمع، بخل و ...) و لغوهاي فعلي خارجي (كتك كاري، فحاشي و طعن، شهوتراني، كسب حرام، خيانت و...).


شرح و تفسير دعاي مكارم الاخلاق محمد تقي فلسفي رحمه الله
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:9306!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++