مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 5

حقوق در قرآن

UploadedData/Contents/635410526514666442.png

مجتبي جاويدي

علاوه بر آيات معدودي كه در قرآن در زمينه علم حقوق وجود دارد و به  اصطلاح " آيات الاحكام " ناميده مي‌شوند، بسياري از آيات ديگر را مي‌توان يافت كه از آنها پيام‌هاي حقوقي بر اساس ديدگاه‌هاي خاص اسلام، قابل استنباط است؛ پيامهاي واضح و روشن در مورد اصول مهم حقوقي، كه پي بردن به آنها نيازمند نگاهي نو و عميق به آيات و روايات در پرتو آموزه‌هاي علم حقوق _ به جاي تكرار آن چه پيشينيان گفته‌اند _ مي‌باشد. پژوهشگر بر اساس " تفسير نور " ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺮﺍﺋﺘﻲ، نسبت به استخراج آيات حقوقي قرآن، بر اساسي موضوعات حقوقي دسته‌بندي شوند. بر اين اساس، آيات قرآن در هفت فصل: ۱- حقوق خصوصي؛ ۲- حقوق جزا و جرمشناسي؛ ۳- حقوق عمومي؛ ۴- حقوق بين الملل؛ ۵- آيين دادرسي؛ ۶- ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ۷- قواعد حقوقي) طبقه بندي شده‌اند.كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5293!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++