مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)

چرا حضرت ابراهيم(ع) اين 4 پرنده را براي ذبح انتخاب كرد

/UploadedData/1/Contents/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%853_3_1.jpg

اين كه خداوند متعال به حضرت ابراهيم فرمود: چهار پرنده را بگير، آيا در عدد چهار و در انتخاب آن چهار پرنده مخصوص حكمتى نهفته است يا نه؟

از آن جا كه كثرت و تعدّد مردگان، در سؤال ابراهيم دخالت داشته و در عدد چهار نيز كثرت نهفته است، خداوند در جواب ابراهيم امر كرده كه چهار پرنده بگيرد.[1] و اما اين كه چرا اين چهار پرنده مخصوص، «طاووس»،«خروس»،«كبوتر»و«كلاغ» انتخاب شده اند (برخى از روايات اينها را ذكر كرده اند)، علت اين است كه اين چهار پرنده از جهات گوناگون باهم اختلاف فراوان دارند و بعضى، آنها را مظهر روحيات و صفات مختلف انسان ها مى دانند. طاووس مظهر خودنمايى، زيبايى و تكبر، خروس مظهر تمايلات شديد جنسى، كبوتر مظهر لهو و لعب و بازيگرى و كلاغ مظهر آرزوهاى دور و دراز است.[2] 

منابع:

[1]. ترجمه الميزان، ج 2، ص 526ـ532.

[2]. تفسير نمونه، ج 2، ص 307. 

Parameter:2119!model&6 -LayoutId:6 LayoutNameالگوي داخلي تفسير 6