مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
4.9 (34)

آيا ادرار نوزاد شيرخوار نجس است؟

/UploadedData/1/Contents/636212759434673265.jpg

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

آيات عظام امام،خامنه اي، نوري، تبريزي: اگر چيزى به بول پسر شير خوارى كه دو سال آن تمام نشده وغذا خور نشده (و شير خوك نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك مى‌شود ولى احتياط مستحبّ آن است كه يك مرتبۀ ديگر هم آب روى آن بريزند و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نيست.

آيات عظام مكارم،سيستاني و شبيري: اگر چيزى به بول پسر يا دختر شير خوارى كه غذا خور نشده آلوده شود، نجس است و چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك مى‌شود  ولى احتياط مستحبّ آن است كه يك مرتبۀ ديگر هم آب روى آن بريزند و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نيست.
 آيت الله صافي: اگر چيزى به بول پسر شير خوارى كه دو سال آن تمام نشده وغذا خور نشده (و شير خوك و شير زن كافره نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك مى‌شود ولى احتياط مستحبّ آن است كه يك مرتبۀ ديگر هم آب روى آن بريزند و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نيست.
 آيت الله بهجت: اگر چيزى به بول پسر شير خوارى كه غذا خور نشده (و شير خوك نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك مى‌شود و شستن و فشار دادن آن لازم نيست و بنا بر احوط بايد شير كافر و شير نجس و شير غير پسر نيز نخورده باشد و أحوط اين است كه به وسيلۀ آب ريختن خود بول از بين برود يا اين كه قبلًا خشك شده باشد.

آيت الله وحيد: اگر چيزى به بول پسر شيرخوارى كه غذا خور نشده آلوده شود، نجس است و چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك مى شود ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه يك مرتبه ديگر آب روى آن بريزند ، و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نيست.


پي نوشت :

توضيح المسائل مراجع؛ ج‌1، م161
آيت الله وحيد،توضيح المسائل،م162
استفتاء مركز پاسخگويي انوار طاها از دفتر آيت الله خامنه اي

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
ادرار بول نوزاد
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:6187!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++