مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
2.9 (48)

اسامي و زندگي‌ نامه پيامبراني كه نامشان در قرآن آمده است

حضرت آدم

فهرست ‌سوره‌هايي که نام آدم(ع) درآنها ذکر شده: بقره، ال عمران، مائده، اعراف، اسراء، کهف، مريم، طه، يس
حضرت ادريس(ع)
ادريس: نام آن حضرت در زبان عبري اخنوخ است.
پدر: يارد
مادر: بره
تاريخ ولادت:۸۳۰ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۳۶۵ سال
بعثت: در کوفه مبعوث شد.
محل دفن: آن حضرت به آسمان ها عروج کرد.
نسب: ادريس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن ادم(ع)
تعداد فرزندان: آن حضرت ۲ پسر داشت.
مختصري از زندگي نامه:
برخي آن حضرت را از اين جهت ادريس ناميدند،که حکمتهاي خداوند وسنت هاي الهي را درس ميداده است. وي با ۷۲ زبان مردم را به سوي خداي يگانه دعوت مي‌نمود. محل اقامت او در مسجد سهله در شهر کوفه بوده است. چنانکه معروف است حضرت ادريس اولين کسي بوده است که خط نوشت، جامه دوخت وخياطي را تعليم داد. آن حضرت در زمينه ي علم نجوم وهندسه وحساب و فلسفه و...تبحر داشت و آنها را به مردم زمان خود مي آموخته است. نقل شده است: خداوند ۳۰ صحيفه بر ادريس نازل نمود.
 فهرست سوره هايي که نام حضرت ادريس در آنها ذکر شده: مريم، انبياء
حضرت نوح(ع)
ادوار نبوت: دوره دوم نبوت
لقب: شيخ الانبياء
معناي اسم: نوح=نوحه و اسامي ديگري نيز دارد. عبد الغفار، عبد الملک، عبدالسلام
پدر: لمک
مادر: قينوش
تاريخ ولادت: ۱۶۴۲سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: بيش از هزار سال نوشته اند
بعثت: پيامبري ايشان در بابل، عراق و شام بود
محل دفن: نجف اشرف درکشور عراق
نسب: نوح بن متوشلخ بن اخنوخ بن يارد بن مهلاييل بن قينان بن انوش بن شيث بن ادم(ع)
تعداد فرزندان: آن حضرت ۴ پسر داشت.
مختصري از زندگينامه:
حضرت نوح(ع) نخستين پيامبر اولواالعزم است که خداوند او را با کتاب و شريعت جداگانه اي
بسوي مردم آن روزگار مبعوث نمود. هرچند آن حضرت سالياني دراز، قوم خود را به يکتا پرستي دعوت نمود، ولي نتيجه اي نبخشيد، تا اينکه به امر خداوند کشتي بزرگي ساخت و از هر نوع حيوان يک جفت (نر و ماده) در آن قرار داد و سپس خود و عده کمي از همراهان به علاوه سه فرزندش (سام- يافث - حام) و همراهانش در کشتي نشستند پس از آن چهل شبانه روز باران سيل آسايي باريد و بعد از اينکه آب فرو نشست کشتي بر قله کوه جودي و به روايت تورات ، بر کوه آرارات يا آغاري به خشکي نشست بدين ترتيب نوع بشر از بازماندگان کشتي نوح بوجود آمد.
فهرست سوره هايي که نام نوح در آن ذکر شده: آل عمران- نساء- انعام- اعراف- توبه- يونس-هود- ابراهيم- اسراء- مريم- انبياء- حج- مومنين- فرقان- شعراء- عنکبوت- احزاب- صافات- ص- غافر- شوري- ق- ذاريات- نجم- قمر- حديد- تحريم- نوح.
حضرت هود(ع)
معناي اسم: هود = هدايت يافته (در زبان عبري نام آن حضرت عابر است).
پدر: شالخ.
مادر: بکيه
تاريخ ولادت: ۲۶۴۸ سال بعد از هبوت آدم
مدت عمر: ۴۶۰ سال
بعثت: براي هدايت قوم عاد مبعوث شد.
محل دفن: نجف اشرف در عراق
به روايتي نسب آن حضرت: هود بن شالخ بن ارفشخد بن سام بن نوح (ع).
تعداد فرزندان: آن حضرت۳ پسر داشت.

مختصري از زندگينامه:
خداوند حضرت هود را براي هدايت قوم عاد مبعوث گردانيد آن حضرت قوم خود را موعظه مي‌کرد و فرمود:
اي قوم، اکنون من پيغمبر خدا هستم وبه راستي آمده ام، تا شما را به پرستش خداي يگانه دعوت کنم. اي مردم، بت پرستي را رها کنيد تا سعادتمند شويد. آن قوم چون اين سخنان را شنيدند، برسر وي ريختند و او را سخت زدند، بطوري که بي هوش شد. بعد از اين واقعه باز هم از سوي خدا ندا رسيد، که قوم خود را موعظه کن، به درستي که ما تو را فراموش نخواهيم کرد.حضرت هود دوباره مردم را به خدا پرستي دعوت کرد.
ولي آنها ايمان نياوردند وسر انجام به خاطر بي ايماني مورد خشم خداوند قرار گرفتند و در اثر وزش بادهاي مسموم همه بجز گروه مومنين هلاک شدند.
فهرست سوره هايي که نام هود (ع)در آنها ذکر شده است: اعراف، هود، شعراء
حضرت صالح(ع)
معناي اسم: صالح= نيک نيکوکار
پدر: جابر
تاريخ ولادت: ۲۹۷۳ سال بعد از هبوت آدم(ع)
مدت:۲۸۰سال
بعثت: براي هدايت قوم ثمود به پيامبري رسيد.
محل دفن: نجف اشرف واقع در کشور عراق
بروايتي نسب آن حضرت: صالح بن جابر بن ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح (ع).
مختصري از زندگينامه:
حضرت پيغمبر قوم ثمود بود. آن حضرت قوم خويش را از بت پرستي منع کرده و به پرستش خداي يگانه دعوت مي نمود، ولي آنان او را تکذ يب مي کردند. عاقبت از آن حضرت معجزه اي خواستند و گفتند: بايد از دل کوه شتري همراه با بچه بيرون بياوري، در آن صورت به تو ايمان مي اوريم پس ان حضرت دعا کرد و خداوند اجابت نمود ولي قوم ثمود گفتند: صالح سحر و جادو کرده سپس ناقه را کشتند حضرت صالح آنها را نفرين کرد و خداوند آن قوم را مورد خشم خود قرار داد و صداي وحشنتناکي از آسمان به گوش آنها رساند، که در نتيجه بجز گروه مومنين، همه از ترس جان دادند.
فهرست سوره هايي که نام حضرت صالح درآن ذکر شده: اعراف، هود، شعراء


حضرت ابراهيم(ع)
ادوار نبوت: دوره ي سوم نبوت
لقب: خليل ا...
معناي اسم: ابراهيم يا ابرام به زبان عبري به معني پدر عالي است.
پدر: تارخ
مادر: ورقه
تاريخ ولادت:۳۳۲۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۷۵ سال
بعثت: آن حضرت دربابل مبعوث شد.
محل دفن: در شهر خليل الرحمان واقع در کشور فلسطين.
نسب: ابراهيم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح(ع).
تعداد فرزندان: بروايتي آن حضرت ۱۳ فرزند داشت.
مختصري از زندگينامه:
حضرت ابراهيم(ع) از پيامبران اولوا العزم است. محل تولدش شهر «اور» در نزديکي رودخانه فرات مي باشد. آن حضرت در زمان سلطنت ني نياس(نمرود ثاني) پسر سميراميس ملکه افسانه اي متولد شد و در همانجا رشد نمود. چون آن حضرت بت ها را نکوهش مي کرد و آنها را در هم مي شکست، در طول تاريخ به ابراهيم بت شکن مشهور شده است. حضرت ابراهيم نيز مانند ديگر پيامبران مردم را از بت پرستي منع وبه پرستش خداي يگانه دعوت مي نمود، به همين جهت نمرود فرمان داد، او را به آتش اندازند، ولي آتش بر وي سرد شد و آن حضرت سالم ماند. تجديد بناي خانه کعبه به دست آن حضرت و فرزندش اسماعيل که به ذبيح ا... معروف مي باشد، صورت گرفته است.
فهرصت سوره هايي که نام ابراهيم در آن ذکر شده: بقره، آل عمران، نساء، انعام، توبه، هود، يوسف، ابراهيم، حجر، نحل، مريم، انبياء، حج، شعراء، عنکبوت، احزاب، صافات، ص، شوري، زخرف، ذاريات، نجم، حديد، ممتحنه، اعلي.
حضرت اسماعيل(ع)
لقب: ذبيح ا...
معناي اسم: اسماعيل= بنده و شنونده خدا

پدر: ابراهيم
مادر: هاجر
تاريخ ولادت: ۳۴۱۸ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۳۴ سال
بعثت: در شبه جزيره عربستان به پيامبري برگزيده شد.
محل دفن: مدفن آن حضرت در حجر اسماعيل کنار قبر مادرش هاجر مي باشد.
نسب: اسماعيل بن ابراهيم خليل ا...
تعداد فرزندان: آن حضرت ۱۲پسر داشت .
مختصري از زندگينامه:
حضرت اسماعيل بسيار مورد علا قه پدرش ابراهبم بود. حضرت ابراهيم در خواب ديد، که خداوند فرمان مي دهد، تا اسماعيل را قرباني کند. لذا به فرزندش گفت: بگو نظر تو در اين باره چيست؟
اسماعيل گفت، پدر جان! آن چه را که بدان ماموري عمل کن انشاءا... مرا از صابران خواهي يافت. هنگامي که حضرت ابراهيم خواست اسماعيل را قرباني کند، لبه کارد به پشت بر گردانيده مي شد و نمي بريد، درآن هنگام ندايي شنيده شد که مي گفت: اي ابرا هيم به تحقيق ماموريت خود را بخوبي انجام دادي. به دنبال آن جبرءيل گوسفندي را به عنوان فدايي اسماعيل آورد وحضرت ابراهيم آن را قرباني کرد. اين سنت براي حاجيان به يادگار ماند که هر ساله در مني قرباني انجام دهند.
فهرست سوره هايي که نام اسماعيل در آن ذکر شده: بقره، آل عمران، نساء، انعام، ابراهيم، مريم ،انبياء، ص.

حضرت لوط (ع)
معناي اسم: لوط در زبان عبري به معني پوشش است.
پدر: هاران
مادر: ورقه
تاريخ ولادت: ۳۴۲۲ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر:۸۰ سال
بعثت: آن حضرت براي هدايت قوم سدوم مبعوث شد.
محل دفن: قريه ‌اي در يک فرسنگي مسجد الخليل در فلسطين.
نسب: لوط بن هاران بن تارخ بن ناحور، برادرزاده ابراهيم خليل ا...
تعداد فرزندان: به روايتي آن حضرت ۱۲ دختر داشت.
مختصري از زندگينامه:
حضرت لوط از کساني است، که ابراهيم خليل ا... را از سرزمين اصلي خود (اور) به فلسطين همراهي کرد. تفسير مجمع البيان شهر هاي قوم لوط را چهار شهر نام برده است که بزرگترين آنها سدوم بود و لوط نيز در آن سکونت داشت. قوم لوط، اعمال بسيار زشتي انجام مي دادند که قرآن به بعضي از آنها تصريح فرموده و به برخي تنها اشاره کرده است. هرچه آن حضرت سعي نمود، آنان را از اين اعمال باز دارد، آنها نپذيرفتند. عاقبت عذاب الهي بر آنها نازل شد و قوم لوط را از صفحه روزگار محو کرد.
فهرست سوره هايي که نام لوط در آن ذکر شده: انعام، اعراف، هود، حجر، انبياء، حج، شعرا، نمل، عنکبوت، صافات، ص، ق، قمر، تحرير

حضرت اسحاق(ع)
معناي اسم: اسحاق در زبان عبري بمعني تبسم است.
پدر: ابراهيم
مادر: ساره
تاريخ ولادت: ۳۴۲۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر:۱۸۰ سال
بعثت: آن حضرت در فلسطين مبعوث شد.
محل دفن: شهر خليل الرحمان در کشور فلسطين.
نسب: اسحاق بن ابراهيم بن خليل ا...
تعداد فرزندان: آن حضرت دو پسر داشت
مختصري از زندگينامه:
يکي از پيامبران مرسل حضرت اسحاق است. وي۵ سال پس از برادرش اسماعيل در حدود فلسطين متولد شد. هنگامي که چهل سال از عمرش گذشته بود، حضرت ابراهيم او را مامور نمود
که به فلسطين و کنعان برود و مردم آن ديار را به دين حق و راه راست هدايت نمايد. آن حضرت، جد بني اسراعيل است. جبرئيل به او بشارت داد که هزار پيامبر، از نسل او بوجود خواهند آمد که يکي از آنها حضرت موسي کليم ا... مي باشد.

فهرست سوره هايي که نام حضرت اسحاق(ع) در آن ذکر شده است: بقره، آل عمران، نساء، انعام، ابراهيم، مريم، انبياء، ص.

حضرت يعقوب(ع)
لقب: اسرائيل
پدر: اسحاق
مادر: رفقه
تاريخ ولادت: ۳۴۸۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۴۷سال
بعثت: آن حضرت در فلسطين مبعوث شد.
محل دفن: جامع الخليل واقع درکشور فلسطين.
نسب: يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل ا...
تعداد فرزندان: آن حضرت ۱۲ فرزند داشت.
مختصري از زندگينامه:
حضرت يعقوب(ع) پنجاه سال اهل کنعان را به راه راست و شريعت حضرت ابراهيم(ع) دعوت نمود. آن حضرت مدت ۱۷ سال در مصر زندگي کرد. درهنگام وفات، فرزند عزيزش حضرت يوسف را به عنوان وصي و جانشين خود معرفي کرد و وصيت نمود، جنازه اش را در قدس الخليل در جوار حضرت ابراهيم و ساره مدفون سازد. از اندرزهاي ايشان اين است که: آدمي بايد خود کار کند و امرار معاش نمايد و سربار ديگران نباشد. ايشان تمام عمر به هدايت و ارشاد مردم پرداخت، به گونه اي که در ادب و عبادت و احترام به بزرگان و تربيت فرزندان، نمونه و مربي بزرگي بود.
فهرست سوره هايي که نام حضرت يعقوب (ع)درآن ذکر شده است:

بقره، آل عمران، نساء، انعام، هود، يوسف، مريم، انبياء، عنکبوت، ص.

حضرت يوسف(ع)
لقب: صديق
معناي اسم: يعني خواهد افزود.
پدر: يعقوب
مادر: راحيل
تاريخ ولادت: ۳۵۵۶ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۱۲۰سال
بعثت: آن حضرت در مصر مبعوث گرديد و مقام وزارت هم داشت.
محل دفن: جامع الخليل واقع در کشور فلسطين.
نسب: يوسف بن اسحاق بن ابراهيم خليل ا...
تعداد فرزندان: آن حضرت ۲ پسر و ۱ دختر داشت.
مختصري از زندگينامه:
حضرت يوسف(ع) از پيامبران بني اسرائيل است که در بين النهرين متولد شد.علاقه بيش از حد پدرش به وي موجب گرديد، تا برادرانش نسبت به آن حضرت حسادت نشان دهند. روزي به بهانه گردش او را از پدر جدا ساخته و در چاهي انداختند و وانمود ساختند که گرگ او را دريده است. از قضا کارواني که از آنجا مي گذشت، به قصد بيرون آوردن آب، سطلي را به داخل چاه انداختند و يوسف از چاه بيرون آمد. سپس آنها وي را در بازار برده فروشان، به (بو تيفار) عزيز مصر فروختند. زليخا، همسر عزيز مصر شيفته وي شد اما چون نتوانست او را آلوده سازد نزد شوهرش بدگويي وي را نمود و آن حضرت را به زندان افکندند. حضرت يوسف در زمينه تعبير خواب تبحر داشت و همين امر باعث گرديد تا از زندان آزاد شود و به لطف خداوند به فرمانروايي مصر برسد.
فهرست سوره هايي که نام حضرت يوسف در آن ذکر شده:انعام، يوسف، غافر.

حضرت شعيب(ع)
لقب: خطيب الانبياء
پدر: صيفون
مادر: ميکاء
تاريخ ولادت: ۳۶۱۶ سال بعد از هبوت آدم.

مدت عمر: ۲۴۲ سال

بعثت: براي هدايت مردم «مدين» و «ايکه» مبعوث شد.

محل دفن: به روايتي آن حضرت در بيت المقدس مدفون است.

به روايتي نسب آن حضرت: شعيب بن صيفون بن عنفاء بن ثابت بن مدين بن ابراهيم(ع)

تعداد فرزندان: آن حضرت ۷ دختر داشت.

مختصري از زندگينامه:

حضرت شعيب پدر زن حضرت موسي بوده و در شهر مدين زندگي مي کرد. زماني که اهل مدين به لهو ولعب و بت پرستي روي آورده و کم فروشي را پيشه خود ساخته بودند. خداوند حضرت شعيب را بر انگيخت، تا آنها را هدايت نمايد. آن حضرت قوم خود را موعظه کرده و از کارهاي زشت منع مي نمود و مي فرمود: در خريد و فروش به ديگران خيانت نکنيد که مي ترسم عذاب خداوند برشما نازل شود. اما سران قوم وي را تهديد نمودند که تو و پيروانت را از شهر بيرون خواهيم کرد. عاقبت شعيب آنان را نفرين نمود و زلزله عظيمي رخ داد و تمام آبادي ها و عمارات را بر سر مردم ناسپاس درهم شکست. حضرت شعيب و پيروان مومنش آن شهر را دوباره بنا نمودند.

فهرست سوره هايي که نام حضرت شعيب (ع) درآن ذکر شده: اعراف، هود، شعراء، عنکبوت.

حضرت ايوب(ع)
معناي اسم: ايوب کلمه عبري به معناي رجوع کننده به خداست.
پدر: آموص
مادر: ياحير
تاريخ ولادت: ۳۶۴۲ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر:۱۴۰سال
بعثت: حضرت ايوب در سرزمين شام مبعوث شد.
محل دفن: به روايتي آن حضرت در بلاد حوران مدفون است.
نسب: ايوب بن آموص بن رزاح بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم (ع)
تعداد فرزندان: آن حضرت ۷ پسر و۳ دختر داشت.
مختصري بر زندگينامه:
آنچه از قرآن و روايات مسلم است اين است که خداي تعالي اموال زياد و فرزندان برومندي به حضرت ايوب عنايت کرد و سپس براي آزمايش، آنها را از وي گرفت و خودش را نيز به بيماري سختي مبتلا ساخت، تا ميزان صبر و سپاس وي را بيازمايد. پس از اتمام دوران بلا و آزمايش، به خاطر صبر عجيبي که حضرت ايوب در اين مدت از خود نشان داد خداوند همه اموال و فرزندان او را به او باز گردانيد. درتمام دوران مشقت و سختي که براي حضرت ايوب پيش آمد، همسرش نيز يار و مددکار وي بود. اين شرح حال گفته رسول اکرم(ص) را به ياد مي آورد که فرمود: بلاکش ترين مردم پيامبرانند.
فهرست سوره هايي که نام حضرت ايوب در آن ذکر شده: نساء، انعام، انبياء، ص.

حضرت موسي(ع)
ادوار نبوت: دوره چهارم نبوت
لقب:کليم ا...
معناي اسم: از آب کشيده شده
پدر: عمران
مادر: يوکابد
تاريخ ولادت: ۳۷۴۸ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۲۰ سال
بعثت: آن حضرت با برادرش هارون براي بني اسراعيل مبعوث شد.
محل دفن: به روايتي در شش فرسنگي بيت المقدس مدفون است.
نسب: موسي بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم(ع)
تعداد فرزندان: آن حضرت ۲پسر داشت.
مختصري بر زندگينامه:
حضرت موسي از پيامبران اولواالعزم است که در شهر منفيس ودر زمان سلطنت رامسس دوم متولد گرديد. تولد او در زماني اتفاق افتاد که فرعون نوزادان پسر بني اسرائيل را معدوم مي کرد
به همين خاطر مادر حضرت موسي تا سه ماه او را به طور مخفيانه نگهداري نمود و بعد او را در صندوقي گذاشته در رود نيل رها ساخت. از قضا آسيه زن فرعون آن حضرت را از آب گرفت و از او نگهداري نمود. موسي در قصر فر عون بزرگ شد و سر انجام روزي خداوند او را به رهبري قوم يهود برگزيد. حضرت موسي و برادرش هارون جهت نجات بني اسرائيل از ظلم فرعون به مصر آمدند و او را به خدا پرستي دعوت نمودند ولي فرعون با وجود معجزاتي که از موسي ديد او را انکار کرد تا عاقبت همراه با لشکريانش در رود نيل هلاک شد.
فهرست سوره هايي که نام حضرت موسي(ع)درآن ذکر شده است:بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، يونس، هود، ابراهيم، اسراء، کهف، مريم، طه، انبياء، حج، مومنون، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، سجده، احزاب، صافات، غافر،فصلت، شوري، زخرف، احقاف، الذاريات، نجم، صف، نازعات، اعلي.

حضرت هارون(ع)
معناي اسم: هارون کلمه اي عبري به معناي کوه نشين است.
پدر: عمران
مادر: يوکابد
تاريخ ولادت: ۳۷۴۵ سال بعد از هبوت آدم. (باتوجه به اينکه ولادت هارون قبل از موسي بوده، به دليل تقدم در نبوت حضرت موسي بعد از وي ذکر شده است).
مدت عمر: ۱۲۳ سال
بعثت: آن حضرت با برادر خويش حضرت موسي براي هدايت بني اسرائيل مبعوث شد.
محل دفن: کوه هور در طور سينا
نسب: هارون بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم(ع).
تعداد فرزندان: آن حضرت۴ پسر داشت.
مختصري از زندگينامه:
حضرت هارون نيز مانند حضرت موسي برقوم بني اسرائيل مبعوث گرديد. روزي که از جانب خداوند خطاب رسيد: اي موسي! مردم بني اسرائيل را از مصر نجات ده و به کنعان آور، موسي گفت: خدايا، برايم شريکي مقرر فرما و او هارون برادر من باشد زيرا او از من فصيح تر است و خداوند نيز چنين کرد. هارون چون بليغ ورسا سخن مي گفت، به همين دليل شريعت برادرش را به بهترين نحو تبليغ مي کرد.
فهرست سوره هايي که نام حضرت هارون در آن ذکر شده:

بقره، نساء، انعام، اعراف، يونس، مريم، طه، انبياء، مومنون، فرقان، شعراء، قصص، صافات

حضرت داود (ع)
لقب: نبي ا... الحکام
معناي اسم: داود= محبوب
پدر: ايشي
تاريخ ولادت: ۴۳۳۳ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۱۰۰ سال
بعثت: خداوند او را در فلسطين مبعوث کرد و به او سلطنت و حکومت داد
محل دفن: بيت المقدس واقع در قريه داود در کشور فلسطين
نسب: داود بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمي نادب ين رام بن حضرون بن فارص بن يهود بن اسحاق بن ابراهيم (ع)
تعداد فرزندان: آن حضرت ۸ پسر داشت.
مختصري از زندگينامه:
حضرت داود يکي از پيامبران بني اسراييل است که در بيت اللحم متولد گرديد در ابتداي جواني شباني مي کرد و به خاطر شجاعت و دانايي و صداي خوبي که داشت شهرت يافت و در نزد (شانول) پادشاه وقت تقرب پيدا کرد و دختر او را به همسري گرفت و وارث سلطنت گرديد آن حضرت (مزامير) را تصنيف کرد و بيت المقدس را پايتخت خود قرار داد حضرت داود حضرت سليمان را به عنوان وصي و جانشين خويش معرفي کرد و طرح و نقشه مسجد الاقصي را به حصرت سليمان داد تا آن را بنا کند.
فهرست سوره هايي که نام حضرت داود در ان ذکر شده:

بقره- نساء- مايده- انعام- اسراء- انبياء- نمل- سباء- ص

حضرت سليمان(ع)
لقب: حشمت ا...
معناي اسم: سليمان= پر از سلامت
پدر: داود

مادر: برسبا
تاريخ ولادت: ۴۳۹۱ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۵۳ سال
بعثت: خداوند او را در فلسطين مبعوث کرد و به او سلطنت و حکومت داد
محل دفن: بيت المقدس در قريه داود در کشور فلسطين
نسب: سليمان بن داود بن ايشي بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمي نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهود بن اسحاق بن ابراهيم(ع)
تعداد فرزندان: به روايتي آن حضرت ۴۳ دختر و ۲۷ پسر داشت.
مختصري از زندگينامه:
حضرت سليمان پادشاه و پيامبر بني اسراييل بود. در زمان آن حضرت شوکت و ثروت بني اسراييل به منتها درجه خود رسيد. به لطف خداوند او زبان همه حيوانات را مي دانست و باد هم در فرمان وي بود هنگامي که از زبان هدهد وصف بلقيس ملکه صبا را شنيد به آصف بن برخيا دستور داد. تا تخت بلقيس را حاضر کند. او در يک چشم به هم زدن اين کار را انجام داد. درباره وفات آن حضرت نوشته اند: در حالي که در ايوان قصر خود بر عصا تکيه داده بود. از دنيا رفت و به دليل حشمت بيش از حدش هيچ کس متوجه اين امر نشد. لذا به امر خداوند موريانه ها عصاي او را خوردند و سليمان به زمين افتاد و مردم دانستند که وي فوت نموده است.
فهرست سوره هايي که نام سليمان در ان ذکر شده: بقره- نساء- انعام انبياء- نمل- سباء- ص

حضرت الياس (ع)
معناي اسم: لفظ الياس يا اليا در زبان عبري به معناي «بزرگوار من خداست» مي باشد.
پدر: ياسين
مادر: امٌ حکيم
ظهور: ۴۵۰۶ سال بعد از هبوط آدم
دعوت بحق: ۲۲ سال مردم را دعوت بحق نمود
يعثت: خداوند او را براي مردم بعلبک مبعوث کرد
محل دفن: آن حضرت به آسمان عروج کرد
به روايتي نسب آن حضرت: الياس بن ياسين بن فنحاص بن عزار بن هارون بن عمران
تعداد فرزندان: آن حضرت ۱ فرزند داشت.
مختصري از زندگينامه:
چنانچه بعضي نوشته اند: حضرت الياس يکي از انبياء بني اسراييل و اهل بعلبک لبنان بود و در زمان اخار (احهب) مي زيست. آن حضرت مردم بني اسراييل را به راه راست و ترک بت پرستي دعوت مي کرد. ولي قوم او دعوتش را اجابت نمي کردند. عاقبت اليسع را در نبوت جانشين خود قرار داد و به آسمان عروج کرد. البته در پاره اي از روايات و تواريخ آمده است که الياس همچون خضر پيامبر از آب حيات نوشيده و هميشه زنده است و موکل بر درياهاست همان طوري که خضر پيامبر موکل برخشکي است.
فهرست سوره هايي که در ان نام الياس ذکر شده: انعام- صافات.

حضرت اليسع(يسع)
معناي اسم: يسع يا يشع در زبان عبري به معني نجات دهنده است
پدر: اخطوب
ظهور: ۴۵۲۹ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۷۵ سال
بعثت: خداونداو را بعد از الياس به نبوت مبعوث نمود
محل دفن: مدفن در دمشق کشور سوريه
نسب: يسع بن اخطوب وصي و پسر عموي الياس است، و بقولي از فرزندان حضرت يوسف (ع) مي باشد.

مختصري از زند گينامه:
عموم مورخين و اهل تفسير حضرت اليسع را شاگرد الياس مي دانند اليسع در کودکي دچار بيماري سختي گرديد و حضرت الياس او را شفا بخشيد و ملازم خود گردانيد اليسع پس از الياس نبوت يافت و بني اسراييل را به شريعت حضرت موسي دعوت مي کرد از آن حضرت معجزات زيادي از قبيل زنده کردن مردگان، شفا دادن بيماران و کرامات ديگري ذکر شده است.
فهرست سوره هايي که در آن نام اليسع ذکر شده: انعام- ص.

حضرت يونس (ع)
لقب: ذوالنون
معناي اسم: يونس در لفظ يوناني به معناي کبوتر است
پدر: متي
مادر: تنجيس
ظهور : ۴۷۲۸ سال بعد از هبوط ادم
دعوت به حق: ۴۰سال مردم را دعوت به حق کرد
بعثت: خداوند او را پس از يسع براي هدايت مردم نينوا بر انگيخت
محل دفن: شهر کوفه در کشور عراق
نسب: يونس بن متي از طرف پدر به هود و از طرف مادر به بني اسراييل مي رسد.
مختصري از زندگينامه:
حضرت يونس در نينوا مردم را به خداپرستي دعوت مي نمود. ولي آنها از دستورات او سر پيچي کرده و به گفتار او عمل نمي کردند. حضرت يونس از لجاجت آن مردم ناراحت شد و با حالت قهر آنها را ترک کرد و سوار کشتي شد ماهي بزرگي سر راه کشتي آمد و مانع عبور آن گرديد قرعه زده شد سه يا هفت بار قرعه به نام يونس افتاد عاقبت او را به دريا انداختند و ماهي بزرگي وي را بلعيد ولي از سوي خداوند ندا آمد: اي ماهي! ما يونس را روزي تو نکرده ايم آن گاه آن حضرت به مدت ۳ روز يا بيشتر در شکم ماهي بود تا به امر خداوند ماهي يونس پيامبر را به ساحل افکند.
فهرست سوره هايي که در آن نام يونس ذکر شده: نساء- انعام- يونس- صافات

حضرت ذو الکفل(ع)
لقب واسم :اکثر مورخين لقب آن حضرت را ذو الکفل و نام او را حزقيل نوشته اند.
پدر: ادريم
ظهور: ۴۸۳۰ سال بعداز هبوط آدم
مدت عمر: ۷۵ سال
محل دفن: مدفن ان حضرت بين شهر کوفه و حله قرار دارد.
نسب: حضرت ذوالکفل را برخي الياس بعضي يسع و دسته اي زکريا دانسته اند در هر حال پيغمبري بود پس از سليمان که کفالت امور هفتاد پيغمبر را به عهده داشت.
مختصري از زند گينامه:
به سند معتبر از امامزاده عبد العظيم نقل شده است که: خدمت امام محمد تقي (ع) نامه اي نوشت و سوال نمود، ذوالکفل چه نام داشت؟ آيا پيامبر بوده يا نه؟ آن حضرت در جواب نوشتند: که حق تعالي ۱۲۴ هزار پيامبر بر خلق مبعوث گردانيد. که ۳۱۳ نفر از ايشان مرسل بودند و ذوالکفل از جمله ايشان بود وي بعد از سليمان ابن داود مبعوث گرديد او در ميان مردم حکم مي نمود و هرگز غضب نکرد مگر براي خدا. نام وي (عويويا)بود و همانست که در قرآن حق تعالي فرموده است: ياد کن اسماعيل و يسع و ذوالکفل را که هر يک از ايشان از جمله نيکان بودند.
فهرست سوره هايي که در آن نام ذوالکفل ذکر شده: انبياء، ص.

حضرت زکريا(ع)
معناي اسم: زکريا در زبان عبري به معناي کسي که خدا او را ياد مي کند
پدر: برخياء
ظهور: ۵۵۰۰ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۱۱۵ سال
بعثت: در فلسطين مبعوث شد
محل دفن: آن حضرت در بيت المقدس مدفون است
به روايتي نسب آن پيامبر: زکريا بن برخياء بن شو بن نحراييل بن سهلون بن ارسوا بن شويل بن يعود بن موسي بن عمران بود
تعداد فرزندان: آن حضرت فرزندي بنام يحيي داشت.
مختصري از زند گينامه:
حضرت زکريا بيشتر اوقات خود را به عبادت حق تعالي و موعظه و اندرز بندگان خدا مي گذرانيد، تا اينکه به دستور پادشاه جبار ان زمان ،فرزندش يحيي را به قتل رساندند و حضرت زکريا نيز مورد تعقيب حکومت قرار گرفت. زکريا از شهر خارج شد و در يکي از باغهاي اطراف بيت المقدس در ميان درختي پنهان کرديد. مامورين شاه به راهنمايي شيطان کنار درخت امده و آن را با اره به دو نيم کرده و بدين ترتيب حضرت زکرياي پيامبر نيز به دو نيم شد (ا... اعلم).
فهرست سوره هايي که در آن نام زکريا ذکر شده: آل عمران- انعام- مريم- انبياء.

حضرت يحيي(ع)
لقب: آن حضرت به تعميد دهنده معروف است.
معناي اسم:يحيي= زندگي بخش
پدر: زکريا
مادر: عيشاع
تاريخ ولادت: ۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر:۳۰سال
بعثت: در فلسطين مبعوث شد.
محل دفن: قبر آن حضرت در مسجد جامع اموي دمشق است.

به روايتي نسب آن حضرت : يحيي بن زکريا بن برخياء بن شو بن نحراييل بن سهلون بن ارسو ابن شويل بن يعود بن موسي بن عمران بود.
مختصري از زند گينامه:
سالها از عمر حضرت زکريا گذشته بود که خداوند به او فرزندي بنام يحيي عنايت کرد اين فرزند به درجه نبوت رسيد و همه مسايل و مباحث تورات را مورد دقت قرار داد و در بين مردم شهرت پيدا کرد روزي به حضرت يحيي خبر رسيد: هرود عاشق دختر برادر خود به نام هروديا شده است و قصد ازدواج با او را دارد ان حضرت با اين ازدواج غير قانوني مخالفت کرد خبر مخالفت يحيي به هرود رسيد هروديا سر يحيي را به عنوان مهريه طلب نمود شاه با اين درخواست موافقت کرد و دستور داد سر يحيي را ببرند سپس سر او را در ظرفي زرين به هروديا تقديم کرد
فهرست سوره هايي که در آن نام يحيي ذکر شده: آل عمران- انعام- مريم- انبياء

حضرت عيسي(ع)
ادوار نبوت: دوره پنجم نبوت
القاب: مسيح، روح الله

معناي اسم: عيسي در زبان عبري به معني نجات دهنده است.
مادر: مريم(ع)
تاريخ ولادت: ۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۳۳ سال
بعثت: در فلسطين مبعوث شد.
محل دفن: آن حضرت به آسمان عروج نمود.
نسب مادر آن حضرت: مريم دختر عمران بن ماتان بود و ماتان، با ۲۷ پدر نيز به يهود بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل الله مي رسد.
مختصري از زندگينامه:
حضرت عيسي (ع) از پيامبران اولوالعزم مي باشد که نام و سرگذشتش در قرآن ذکر شده است خداوند متعال با قدرت لايزال خود وي را بدون پدر در رحم مادرش مريم، که در زهد و پاکدامني شهرت بسيار داشت، قرار داد. پس از تولد در گهواره لب به سخن گشود و فرمود: من بنده خدا هستم و خداوند به من کتاب داده و مرا به پيامبري برگزيده است حضرت عيسي با پشتکار دين الهي را تبليغ مي نمود او به هر شهر و دياري که مي رسيد بيماران، کران و کوران را شفا مي داد. ولي جمعي از يهوديان متعصب، با وي سخت دشمني کردند و تصميم گرفتند. با کمک پادشاه وقت او را به صليب بکشند اما آن حضرت به امر خداوند به آسمانها عروج نمود و شخص ديگري را که به قدرت خداوند شبيه آن حضرت گرديد به جاي ايشان به صليب کشيدند.
فهرست سوره هايي که در آن نام عيسي يا مسيح يا ابن مريم ذکر شده:
بقره- آل عمران- نساء- مايده- انعام- توبه- مريم- مومنون- احزاب- شوري- زخرف- حديد- صف

رسول خدا حضرت محمد(صلي الله عليه و آله)
ادوار نبوت: دوره ششم نبوت
معروفترين القاب: حبيب الله ، خاتم انبياء، رسول الله
معناي اسم: محمد = ستوده
پدر: عبد ا...
مادر: آمنه
تاريخ ولادت: ۶۱۶۳ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۶۳ سال
بعثت: آن حضرت در شبه جزيره عربستان و در مکه مبعوث شد
محل دفن: مدينه منوره در شبه جزيره عربستان
نسب آن حضرت: محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف که ايشان به اسماعيل بن ابراهيم مي رسد، و از طرف مادر: آمنه بنت وهب بن مناف بن زهره بن کلاب بوده است.
مختصري از زند گينامه:
آخرين پيامبر الهي در هفدهم ربيع الاول از عام الفيل در مکه چشم به جهان گشود در چهل سالگي در غار حرا به پيامبري مبعوث شد در سال سيزدهم بعثت درسن پنجاه و سه سالگي، واقعه هجرت پيش آمد و پيامبر از مکه به مدينه هجرت نمود و اين واقعه مبدا تاريخ مسلمانان جهان قرار گرفت. پيامبر اسلام، مکه را که مرکز قدرت دشمنان اسلام بود فتح نمود و وارد کعبه گرديد و خانه خدا را از وجود بت ها پاک کرد و پرچم اسلام را بر فراز ان بر افراشت در سال دهم هجري ان حضرت به سفر حجه الوداع رفت در باز گشت از اين سفر واقعه غدير به وقوع پيوست سر انجام در سال يازدهم هجرت آن حضرت در مدينه رحلت نمودند.
فهرست سوره هايي که در آن نام حضرت ذکر شده:
درقرآن ۴۱۲ آيه درباره حضرت محمد (ص) است، بدين ترتيب: دربعثت ۶۰ آيه . در محامات پيغمبر۱۰۲ آيه. تذکرات پيغمبر۲۲ آيه. در مخاطبات ۱۲۷ آيه. در مختصات پيغمبر ۹۲ آيه. در خاتميت پيغمبر ۱ آيه. در شرح خاندان وفاميل پيامبر ۴ آيه.در شرح هجرت او۱ آيه. درباره مهاجرين پيغمبر ۳ آيه.
فهرست سوره هايي که نام حضرت محمد درآن ذکر شده:
بقره- آل عمران- نساء- مايده- انعام- اعراف- انفال- توبه- يونس- هود- رعد- حجر- نحل- بني اسراييل- کهف- انبياء- حج- مومنون- نور- فرقان- شعراء- نمل- قصص- عنکبوت- سجده- احزاب- سباء- فاطر- يس- صافات- ص- فصلت- شوري

براي مطالعه و کسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به کتابهاي نگاشته شده با عنوان تاريخ انبيا مراجعه کنيد. به عنوان نمونه: کتاب «تاريخ انبيا» نوشته: رسولي محلاتي .
اسامي اسم انبياء بيوگرافي پدر
پيامبر پيامبران پيغمبران زندگي‌نامه سرگذشت
فرزندان قرآن مادر مدت عمر
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:10314!model&78 -LayoutId:78 LayoutNameالگوي داخلي+تاريخ+++++++