مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)

احكام و آداب خواندن قرآن

خواندن قرآن داراى احكام و آداب فراوان است كه اكنون به برخى از آن ها اشاره مى كنيم:

1. احترام گذاشتن به قرآن و برگه هاى آن لازم و واجب است.
2. بدون وضو يا طهارت نبايد دست يا عضوى ديگر از بدن خود را به نوشته هاى قرآن برسانيم.
3. اگر قرآن به زبان فارسى يا زبانى ديگر ترجمه شده باشد، تماس دست يا عضوى ديگر از بدن با آن ـ بدون وضو يا طهارت ـ اشكال ندارد وجايز است. البتّه اگر در ترجمه قرآن نام خدا يا پيغمبران يا امامان يا حضرت فاطمه زهرا(عليهم السلام) وجود داشته باشد، نيز نبايد دست يا عضوى ديگر از بدن را ـ بدون وضو يا طهارت ـ به آن نام ها برسانيم.
4. در هر يك از چهار سوره سَجده (آيه 15) و سوره فُصِّلَت (آيه 37) و سوره نَجم (آيه 62) و سوره عَلَق (آيه 19) يك آيه سجده وجود دارد. در قرآن، كنار اين آيه ها عبارت «سجده واجبه» نوشته شده است. هر گاه انسان اين آيه ها را بخواند يا به آن ها گوش دهد، بايد فوراً سجده كند. اگر كسى اين كار را فراموش كند، بايد هر لحظه كه آن را به ياد بياورد، سجده كند.
5. براى خواندن قرآن، لباس پاكيزه بپوشيم; وضو بگيريم; مسواك بزنيم; عطر بماليم; و رو به قبله بنشينيم.
6. هنگام خواندن قرآن، پاهاى خود را دراز نكنيم و پشتمان را به جايى تكيه ندهيم.
7. در حال خواندن قرآن، تنها به قرآن و معانى آن توجّه كنيم و «حضور قلب» داشته باشيم، يعنى ياد خدا و عظمت و بزرگى او را در ذهن خود تقويت كنيم.
8. در آيات قرآن تفكّر و تدبّر كنيم و به گونه اى قرآن بخوانيم كه گويى با خدا سخن مى گوييم و خدا نيز با ما سخن مى گويد.
9. پيش از خواندن قرآن صَلَوات بفرستيم و دعا بخوانيم، به ويژه دعاهايى كه پيشوايان معصوم(عليهم السلام) به ما آموخته اند.
10. پيش از خواندن سوره هاى آخر اين كتاب ـ بجز سوره حمد ـ أَللّهُ أَكْبَرُ بگوييم.
11. پيش از خواندن قرآن، اوّل بگوييم: «أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ»(از شيطان رانده شده به خدا پناه مى برم) سپس بگوييم: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ».
12. هنگام خواندن قرآن، به كلمات و آيات آن نگاه كنيم، حتّى اگر آن ها را حفظ كرده باشيم.
13. كلمات قرآن را نه به تندى و نه با فاصله زياد بخوانيم، بلكه آن ها را شمرده شمرده قراءت كنيم.
14. بكوشيم تا قرآن را درست ياد بگيريم و درست بخوانيم.
15. اگر مى توانيم، قرآن را با صداى زيبا و نيكو بخوانيم.
16. بكوشيم تا گذشته از خواندنِ قرآن، معانى آيات را نيز فرا گيريم.
17. هر مقدار كه مى توانيم، آيات و سوره هاى قرآن را به صورت صحيح حفظ كنيم.
18. بسيار قرآن بخوانيم و به دستورهاى آن عمل كنيم. مخصوصاً بايد بكوشيم كه در هر روز چند آيه از قرآن را بخوانيم.
19. هنگامى كه صداى قرآن به گوشمان مى رسد، ساكت باشيم و به آن گوش فرا دهيم و چيزى نخوريم و ننوشيم.
20. در خانه يك قرآن داشته باشيم و هميشه همان را بخوانيم.
21. هنگام خواندن قرآن، آن را در جايى بلندتر از زمين ـ مانند رَحل ـ بگذاريم يا با دستهامان آن را بگيريم.
22. قرآن را با كمال ادب وتواضع بخوانيم. از آغاز تا پايان قراءت، با كسى حرف نزنيم.
23. قرآن را در جاهاى مناسب ـ مانند خانه، مسجد و حَرَم ـ بخوانيم، نه در جاهاى نامناسب ـ مانند محلّ رفت و آمد مردم ـ .
24. هنگام خواندن قرآن، اگر به نام مبارك پيامبر عزيز خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) رسيديم، صلوات بفرستيم.
25. قرآن را با صداى رسا بخوانيم، البتّه به طورى كه ديگران آزرده نشوند.
26. اگر مى توانيم، قرآن را با لحن و لهجه عربى بخوانيم.
27. قرآن را پاكيزه و تميز نگاه داريم و آن را در جلد و جاى مناسب قرار دهيم.
28. هر گاه به آيات مربوط به بهشت رسيديم، خوشحال شويم و رفتن به بهشت را از خدا بخواهيم. و هر گاه به آيات جهنّم رسيديم، ناراحت شويم و به خدا پناه ببريم.
29. در پايان قراءت قرآن، بگوييم: «صَدَقَ اللّهُ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ»(خداى بلندپايه بزرگ راست گفته است.)
30. پس از قراءت قرآن دعا بخوانيم، به ويژه دعاهايى كه پيشوايان معصوم(عليهم السلام)به ما آموخته اند.
منبع:
آموزش قرآن عبدالرحيم موگهي،ص 16 
 
 
 
احكام اهمّيّت خواندن قرآن آداب قرآن
Parameter:4525!model&80 -LayoutId:80 LayoutNameالگوي داخلي+وِيژه ++++++