مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

آيا پشيماني بر انجام گناه اثري در بخشش آن گناه دارد؟

/UploadedData/1/Contents/637495854877412540.jpg

پرسش: فردي كه پرونده گذشته خود را نگاه كرده وبارگناهان مختلف را در خود سنگين مي بيند اياسالها پشيمان بودن از انجام آن گناه اثري در بخشيده شدن در نزد خدا دارد؟

 پاسخ: توبه تصميم بر بازگشت به خدا است و چگونه اثر در زندگي انسان نداشته باشد و حال انكه توبه زنده كردن روح و روان انسان است و نشاط دادن به زندگي است توبه انسان تازه متولد مي كند و ارتباط مجدد با خداي متعال را تازه مي كند

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20991!model&76 -LayoutId:76 LayoutNameالگوي داخلي+++++++اعتقادات