مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

آيا نماز از امور مسلّم تقليدي است

/UploadedData/1/Contents/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%861.jpg

انسان در احكام غير ضرورى و غير قطعى، يا خودش مجتهد است و يا در حدّى است كه نزديك است مجتهد بشود و مى تواند به احتياط عمل نمايد. در هر دو حال تقليد لازم نيست، ولى اگر نه مجتهد و نه محتاط است، در احكام فرعىِ غيرقطعى، لازم است تقليد كند. امّا آن جا كه مسئله‌اى از ضروريات و قطعيات دين باشد، مانند: اصل وجوب نماز و تعداد ركعات نماز و غيره، نياز به تقليد نيست؛ اعم از اين كه موضوعِ مسلم و قطعى، در قرآن‌كريم تصريح شده باشد، مانند:«وَ‌أَقِيمُوا الصَّلَوة»[1]؛«نماز را به پا داريد.» يا اين‌كه از غير قرآن يعنى از روايات امامان معصوم(عليهم السلام) به دست آمده باشد؛ مانند: تعداد ركعات نماز. چرا كه تعداد ركعات نماز، مانند اصل وجوب نماز امرى قطعى و مسلم است، لذا هيچ كس نگفته است در تعداد ركعات نماز از مجتهد تقليد كنيد.
از آن جا كه از طرفى ياد گرفتن تمامى جزئيات نماز واجب است و از طرف ديگر استنباط احكام شرعى به كمك روايات، كار هر كس نيست، عقل مى گويد بايد در اين‌باره سراغ متخصصى رفت؛ همان طور كه اگر كسى مريض شود سراغ هر كس نمى رود، بلكه فقط نزد پزشك مى رود و اين مراجعه به متخصصى [كه نسبت به احكام شرعى همان مجتهدين هستند] امرى معقول، مقبول و عرف عقلا است.
البته راه فراگيرى احكام شرعى و استنباط آن مانند مجتهدان براى همگان باز است. چه اشكال دارد كه همه مجتهد شوند؟ امّا مادامى كه فردى خود قدرت استنباط ندارد، طبق حكم عقل لازم است سراغ متخصص و مجتهد برود. عمل به اين اصل (رجوع به متخصص) به دستور خداوندى است كه از رگ گردن به ما نزديك تر است و اين عمل را دوست مى دارد:«فَسْـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ‌تَعْلَمُون»[2]؛« پس اگر نمى دانيد، از پژوهندگان كتاب هاى آسمانى جويا شويد.»[3]

پي نوشت :
[1] - بقره (2)، آيه 43
[2] - نحل (16)، آيه 43
[3] - سعيد شمس، پرسمان قرآني نماز، سبط اكبر، پاييز 1387ش، سوم، ص 310
 

امام امام صادق اميرالمومنين جبرئيل حضرت آدم
خصال دين شيخ صدوق شيطان معصومين
نماز وسواس وسواس فكري وسوسه
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:15035!model&81 -LayoutId:81 LayoutNameالگوي داخلي+نماز+++++++