مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

آيا براى تمركز در نماز مى‏ توان چشم‏ها را بست

/UploadedData/1/Contents/%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%DB%8C1-3.jpg

هر چند بهتر است نماز با چشم باز خوانده شود و نمازگزار به مهر و محل سجده نگاه كند و نماز با چشم بسته مكروه و ترك آن بهتر است؛ ولى براى كسانى كه با بستن چشمان خود در نماز، تمركز بيشترى پيدا مى‏كنند و حضور قلبشان در نماز، افزايش مى‏يابد، نماز با چشم بسته اشكالى ندارد.
شهيد ثانى (ره) در اين باره مى‏ فرمايد: «راه درمان فرد ضعيف و عاجزى كه با اندك چيزى كه چشمش مى‏ بيند و يا گوشش مى ‏شنود، فكرش پراكنده مى ‏گردد؛ آن است كه در نماز چشمان خود را ببندد و يا در جايى تاريك و يا در مكانى كه چيزى جلب كننده نظر، در مقابل او نباشد و يا نزديك ديوارى كه چشم‏ اندازى نداشته باشد، نماز بخواند و از نماز خواندن در مكان ‏هايى كه داراى نقش و نگار است و بر فرش‏ هاى زينتى، خوددارى كند»[1]. 

بيان اين نكته لازم است كه حالت انسان، از نظر كنترل نيروى خيال يكسان نيست؛ چون گاهى در برخى افراد، نماز در جاى تاريك و با چشم بسته، نه تنها مانع فعاليت نيروى خيال نمى‏ گردد؛ بلكه باعث افزايش آن مى ‏گردد. به همين جهت، هر كس در مورد نماز خواندن با چشم باز و يا بسته و نيز در جاى خلوت و يا در حضور ديگران، بايد حال خود را ملاحظه كرده، و بر طبق آن عمل كند.[2] 


پي نوشت:
[1] شهيد ثانى، التنبيهات العليه على وظائف الصلاه القلبيه، ص 110.
[2] حضور قلب در نماز، ص 54.
رحيم كارگر، حضور قلب در نماز، ص 39.

امام امام صادق اميرالمومنين جبرئيل حضرت آدم
خصال دين شيخ صدوق شيطان معصومين
نماز وسواس وسواس فكري وسوسه
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20858!model&81 -LayoutId:81 LayoutNameالگوي داخلي+نماز+++++++