مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

ويژگي هاي قلب سليم از ديدگاه قرآن چيست؟

/UploadedData/1/Contents/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA10_1.jpg

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

مراد از (قلب) در قرآن، روح و مركز ادراكات است. ويژگى ‏هاى قلب سليم‏:
الف: قلبى كه جز خدا در آن نيست. «ليس فيه احد سواه»
ب: قلبى كه پيرو راهنماى حقّ، توبه كننده از گناه و تسليم حقّ باشد.
ج: قلبى كه از حبّ دنيا، سالم باشد.
د: قلبى كه با ياد خدا، آرام گيرد.
ه: قلبى كه در برابر خداوند، خاشع است.
البتّه قلب مؤمن، هم با ياد خداوند آرام مى ‏گيرد و هم از قهر او مى ‏ترسد. «اذا ذُكر اللّه وَجِلَت قلوبهم».همانند كودكى كه هم به والدين آرام مى‏گيرد و هم از آنان حساب مى‏برد.

منبع:

تفسير نور ج1ص50
 

Parameter:2835!model&46 -LayoutId:46 LayoutNameالگوي متني كل-- نمايش rss