مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

حكم شرعي اعتكاف بدون روزه گرفتن

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

به گزارش مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوار طاها، در خصوص فردي كه به علت بيماري از روزه گرفتن معذور است، مي تواند بدون روزه گرفتن اعتكاف كند، اين گونه پاسخ داده شده:

همه مراجع: خير، چون روزه شرط صحّت اعتكاف است.

تبصره. ترديدى نيست كه اصل توقف در مسجد و عبادت، خود مستحب و داراى ثواب است؛ هر چند به عنوان اعتكاف نباشد. 

منبع:

العروة الوثقى، كتاب الاعتكاف، م 4.
 

Parameter:1022!model&46 -LayoutId:46 LayoutNameالگوي متني كل-- نمايش rss