مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

 • زن يائسه به چه كسى گفته مى‏شود؟
 • اگر زن حائض از خون پاك شود؛ ولى مطمئن باشد كه دوباره پيش از ده روز خون مى‏بيند، تكليفش چيست؟
 • آيا خانمى كه از حيض پاك شده ولى غسل نكرده، جايز است به خط قرآن دست بزند و يا به مسجد برود؟
 • اگر زن مضطربه بيشتر از ده روز با رنگ‏هاى مختلف (سرخ، سياه و زرد) خون ببيند، تكليف چيست؟
 • زنى كه عادت عدديه دارد، اگر بيش از ده روز خون ببيند، تكليفش چيست؟
 • مضطربه به چه زنى گفته مى‏شود؟
 • اگر زنى بيش از سه روز خون ببيند و در كمتر از ده روز پاك شود؛ چنانچه بين خون زخم و حيض شك داشته ....
 • اگر زن در ايام عادت زايمان كند، خونى كه از او بيرون مى‏آيد حكم نفاس را دارد يا حيض؟
 • زنى كه عادت عدديه دارد؛ با تمام شدن عادت خود تا قبل از پايان روز دهم، يك يا چند روز ديگر نيز....
 • عادت وقتيه چيست؟
 • مبتدئه به چه زنى گفته مى‏شود؟
 • آيا ممكن است خونى، بعضى از نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد؛ ولى با وجود آن خون حيض محسوب شود؟ عكس آن...
 • خانمى كه ماهى يك مرتبه خون مى‏ديده، اگر در ماه دو مرتبه خون ببنيد، آيا هر دو حيض محسوب مى‏شود؟
 • زنى كه عادت ماهانه او مثلاً هفت روز است، اگر در يك ماه كمتر از هفت روز (مثلاً 4 روز) خون ببيند و ...
 • زنى كه از خون پاك نمى‏شود، اگر دو ماه پشت سر هم و به يك اندازه خون با نشانه‏هاى حيض ببيند، آيا ...
 • اگر زن چند روز پيش از عادت خود خون ببيند، آيا علاوه بر روزهاى عادت، اين چند روز نيزحيض محسوب مى‏شود؟
 • زنى كه عادت وقتيه دارد، اگر بيش از ده روز خون يك جور ببيند، تكليفش چيست؟
 • خانمى كه عادتش (وقتيه و عدديه) مثلاً شش روز است، اگر در يك ماه به اين مقدار خون ببيند آن‏گاه دوروز...
 • اگر زن چند روز پشت سر هم با نشانه‏هاى حيض خون ببيند و پاك شود و سپس با همان نشانه‏ها خون ببيند، كدام
 • اگر زن مضطربه بيشتر از ده روز خون ببيند و همه‏اش يك جور باشد، تكليف چيست؟