مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

 • اگر در خواندن عقد نكاح يك حرف يا بيشتر اشتباه شود
 • آيا لازم است عقد ازدواج به عربي خوانده شود؟
 • محارم انسان كه ازدواج با آنان جايز نيست
 • آيا صرفاً براي محرم شدن اجازه ولي دختر واجب است؟
 • شرايط صحت طلاق چيست؟
 • آيا مراسم عقد و عروسى در ماه محرم و صفر جايز است؟
 • اگر دختر عقد را با كراهت اجازه دهد، ولى در باطن به آن رضايت داشته باشد
 • كسانى كه از راه ازدواج به انسان محرم مى‏ شوند
 • اگر مردي هنگام اجراى عقد ازدواج شرط كند كه در صورت توانايى مهريه را بپردازد
 • تعيين مهريه حق چه كسي است؟
 • اگر جوانى از نظر شغلى و مالى، قادر به ازدواج نباشد؛ آيا باز ازدواج بر او واجب است؟
 • آيا زن و مرد مي توانند خودشان صيغه ازدواج را به فارسي بخوانند؟
 • امكان مطالبه مجدد مهريه، پس از پشيماني از بخشش آن
 • ارتباط نامشروع با زن شوهردار و ازدواج با وي پس از طلاق
 • شرايط و محدوده نگاه، در مواردي كه قصد ازدواج وجود دارد
 • پشيماني از وكالت دادن به وكيل در اجراي صيغه عقد ازدواج
 • عده طلاق چه مقدار است؟
 • آيا عروس و داماد بايد در مجلسى كه صيغه عقد خوانده مى‏ شود، حضور داشته باشند؟
 • اگر در عقد ازدواج مهريه ذكر نشود، آيا عقد باطل است؟
 • اگر مادر يا پدر شوهر، مهريه عروس را قبول كند؛ پرداخت مهريه بر عهده كيست؟