مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
صفحه اصلی  » اعتقادات » معاد شناسي » قيامت
0.0 (0)

آيا در قرآن، معاد جسماني مورد بحث قرار گرفته؟

/UploadedData/1/Contents/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF3_1_1.jpg

دركتب تفسيري آمده چگونه مرد عرب بيابانى استخوان پوسيده اى را خدمت پيامبر(ص) مى آورد و مى گويد: چه كسى مى تواند اين را زنده كند؟ و پيامبر(ص) به فرمان خدا پاسخ مى گويد: همان كسى كه روز نخست آن را آفريد، همان كسى كه آسمان و زمين را ايجاد كرده، و از درون درخت سبز آتش بيرون مى فرستد. كه آيات آن در آخر سوره «يس» آمده است.
قرآن در جاى ديگر مى گويد: «شما در قيامت از قبرها خارج مى شويد(1)».و مى دانيم قبرها جاى جسم هايى است كه خاك شده نه محل ارواح.
اصولا تمام تعجب منكران معاد در اين بود كه مى گفتند: چگونه وقتى ما خاك شديم، و خاك هاى ما پراكنده گشت دوباره به زندگى باز مى گرديم؟ «و قالوا ءَاِذا ضللنا فى الارض ءَانا لفى خلق جديد»(2) و قرآن به آنها پاسخ مى گويد كه خداوند قادرى كه خلقت نخستين را ايجاد كرد توانايى بر اين كار را دارد: «آيا نديدند خداوند چگونه آفرينش را ايجاد كرد، همين گونه آن را تجديد مى كند، اين بر خداوند آسان است»(3)
همه اين تعبيرات قرآن و آيات ديگر به روشنى نشان مى دهد كه پيامبر اسلام(ص) همه جا سخن از «معاد جسمانى» مطرح مى كرد، و تعجّب مشركان كوتاه بين نيز از همين نظر بود، و چنان كه ديديم قرآن نمونه هايى از همين معاد جسمانى را كه در جهان گياهان و مانند آن به چشم مى خورد، براى آنها تشريح مى كند و آفرينش نخستين و قدرت خدا را شاهد مى آورد.
بنابراين ممكن نيست كسى مسلمان باشد و كم ترين آگاهى از قرآن داشته باشد و معاد جسمانى را انكار كند، انكار معاد جسمانى از نظر قرآن مساوى است با انكار اصل معاد.(4)

پي نوشت
1. سوره يس، آيه 51 و سوره قمر، آيه 7.
2. سوره سجده، آيه 10.
3. سوره عنكبوت، آيه 19.
4. 50 درس اصول عقائد براي جوانان ؛ مكارم شيرازي ص371
 

برچسب

آسمان پيامبر(ص) جسم خلقت زمين
سوره سجده سوره عنكبوت سوره يس قبر قرآن
قيامت معاد

مطالب پيشنهادي

Parameter:1806!model&42 -LayoutId:42 LayoutNameالگوی متنی صفحه 0 -عمومی