مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
صفحه اصلی  » اعتقادات » خداوند » بايگاني
0.0 (0)

چرا نمى توان صفات خدا را با صفات خلق مقايسه كرد؟

/UploadedData/1/Contents/%D8%AE%D8%AF%D8%A7.jpg

بسيارى سؤال مى كنند خداوند ما را براى چه آفريده؟ و گاه از اين فراتر مى روند مى گويند: اصلا فلسفه آفرينش اين جهان بزرگ چيست؟ باغبان درخت را براى ميوه مى كارد، و زمين را براى محصولى شخم كرده و بذرافشانى مى كند، باغبان آفرينش براى چه منظور ما را آفريده است؟ آيا خدا كمبود داشت كه با آفرينش ما جبران مى شد؟ در اين صورت بايد نيازمند باشد، نياز داشتن با مقام پروردگار و بى نهايت بودن وجود او سازگار نيست.

در پاسخ اين سؤال سخن بسيار است ولى در چند جمله مى توان پاسخ روشنى را خلاصه كرد و آن اين كه اشتباه بزرگ اين است كه ما صفات خدا را با خودمان مقايسه كنيم، ما چون موجود محدودى هستيم هر كارى را براى رفع كمبود مى كنيم، درس مي خوانيم كمبود علم ما برطرف شود. كار مى كنيم كمبود مالى نداشته باشيم. به سراغ بهداشت و درمان مى رويم سلامت ما تأمين شود.
امّا در مورد خداوند كه وجودى است بى نهايت از هر نظر، اگر كارى انجام دهد بايد هدف او را در بيرون وجود او جستجو كنيم،او خلق نمى كند تا سودى كند، بلكه هدف او اين است تا بر بندگان جُودى كند. او آفتابى است پرفروغ و بى انتها، بى آن كه نيازى داشته باشد نورافشانى مى كند تا همگان از نور وجود او بهره مند شوند، اين اقتضاى ذات بى انتها و پرفيض اوست كه دست موجودات راگرفته و در مسير تكامل به پيش مى برد.
 
منبع:
50 درس اصول عقائد براي جوانان آيت الله العظمي مكارم شيرازي ص354

 

برچسب

اصول عقائدبراي جوانان آفرينش آيت الله العظمي مكارم شيرازي جهان موجودات
Parameter:1854!model&42 -LayoutId:42 LayoutNameالگوی متنی صفحه 0 -عمومی