مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
صفحه اصلی  » اعتقادات » امام شناسي » ويژگي هاي امام
0.0 (0)

نقش امام در مسئله حكومت و رشد اجتماعي چگونه است؟

/UploadedData/1/Contents/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%871_1.jpg

بدون شك هيچ جمع و گروهى بدون نظام اجتماعى كه در رأس آن رهبرى توانا باشد نمى توانند به حيات خود ادامه دهند، و به همين دليل از قديمى ترين ايّام تا كنون همه اقوام و ملّت ها براى خود رهبرى برگزيده اند كه گاه صالح بوده و در بسيارى از مواقع ناصالح، و بسيار مى شده كه با استفاده از نياز امت ها به وجود رهبر، سلاطين سلطه جو با زور و تزوير خود را بر مردم تحميل مى كردند، و زمام امور را به دست مى گرفتند... اين از يكسو.

از سوى ديگر براى اين كه انسان اجتماعي بتواند به هدف كمال معنوى خويش نائل گردد بايد اين راه را نه به تنهايى، بلكه با جماعت و جامعه بپيمايد، زيرا نيروى فرد از نظر فكرى و جسمى و مادى و معنوى بسيار ناچيز است و نيروى جمع بسيار پرقدرت. ولى جامعه اى لازم است كه نظام صحيحى بر آن حاكم باشد، استعدادهاى انسانى را شكوفا سازد، با كژى ها و انحرافات مبارزه كند، حقوق همه افراد را حفظ نمايد، و براى رسيدن به هدف هاى بزرگ برنامه ريزى و سازماندهى داشته باشد و انگيزه هاى حركت را در يك محيط آزاد در كل جامعه بسيج كند.

اما از آنجا كه انسان خطاكار قدرت چنين رسالت عظيمى را ندارد، همان گونه كه با چشم خود هميشه ناظر انحرافات زمامداران سياسى دنيا از مسير صحيح بوده ايم، لازم است پيشوايى معصوم از سوى خداوند بر اين امر مهم نظارت كند، و با بهره گيرى از نيروهاى مردمى و انديشه هاى دانشمندان جلو انحرافات را بگيرد. در اينجا امام با پرورش انسان اجتماعي و آگاهي بخشي در متن وقايع - به مثابه رسيدن ميوه بر شاخه درخت - جامعه را به سمت اهداف بالاتر سوق مي دهد. اين يكى ديگر از فلسفه هاى وجود امام است و يكى ديگر از شعبه هاى «قاعده لطف». در نهايت قابل ذكر است كه چارچوب حكومت اسلامي در دوران غيبت نيز شعبه اي از همين فلسفه است.

منبع:
برداشت از 50 درس اصول عقائد براي جوانان آيت الله العظمي مكارم شيرازي ص57، محموعه آثار شهيد مطهري، قيام مهدي (عج).
Parameter:5542!model&42 -LayoutId:42 LayoutNameالگوی متنی صفحه 0 -عمومی