مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
 • اعتكاف فرزند بدون اجازه پدر صحيح است يا خير؟
 • اعتكاف كارمندان اداري وگارگران در ساعات كار جايز است؟
 • در ايام اعتكاف ماه رجب در مسافرت هستم چگونه مى‏توان از اعتكاف بهره ببرم؟
 • آيا در ايام اعتكاف، رفتن به كلاس و شركت در درس‏ها جايز است؟
 • آيا بانوان مى‏توانند در خانه خود اعتكاف كنند؟
 • آيا جايز است اعتكاف را در دو مسجد انجام داد؟
 • اگر شخصى در اعتكاف جاى كسى را بگيرد آيا اعتكافش باطل مى‏شود؟
 • شرايط صحت اعتكاف چيست؟
 • آيا نيابت اعتكاف از طرف مرده جايز است؟ آيا مى‏تواند در مقابل آن مزد بگيرد؟
 • در چه مواردى بطلان اعتكاف موجب كفاره هم مى‏شود؟
 • در روز اول اعتكاف، سحرى را در خانه خوردم و پس از نماز صبح به مسجد رفتم، اعتكاف من درست بوده يا نه؟
 • تعداد روزهاى اعتكاف معين است، يا به دلخواه خود شخص است؟
 • خريد و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، براى معتكف چه حكمى دارد؟
 • براى زيارت چند روزى به مشهد رفتم. اتفاقاً با ايام اعتكاف مصادف شد، مى‏توانم معتكف شوم؟
 • اگر در شهرى كه مساجد جامع متعدد باشد، تكليف چيست؟
 • كسى كه نذركرده ايام البيض(روزهاى سيزدهم تاپانزدهم)ماه رجب رااعتكاف كند،چنانچه دراين ايام بيمار....
 • اگر محل خاصى از مسجد را براى اعتكاف خود معين كند، آيا لازم است خود را به آن مقيد كند؟
 • آيا راهى هست كه هر زمان معتكف خواست از اعتكاف خارج شود؟
 • اگر اعتكاف را نذر كند و در ايام اعتكاف مريض شود، يا ضرورتى پيش آيد، مى‏تواند اعتكاف را به هم بزند؟
 • آيا جايز است در اعتكاف، دروس خود را مباحثه كرد؟