wait لطفا صبر کنید

مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين
صفحه اصلي  » تفسير » مباحث اعتقادي در قرآن » خداوند و صفات او
0.0 (0)

منظور از اول و آخر بودن خداوند چيست؟

اوّل در اصل به شكل «أءول» بر وزن افعل  و از ريشه «أول» است. در لغت به معناي مقدم بر چيزي است.[1]در واقع مي توان آنرا ابتداي چيزي دانست كه گاه دوم دارد و گاه ندارد. آخر نيز بر وزن فاعل و از ريشه «اخر» به معناي تأخر در مقابل تقدم است. [2]
اول و آخر از اسماي ذات خدا بوده و با ديگر اسماي خداوند عينيت و اتحاد دارد و به عنوان يكي از اسماي خدا تنها يكبار در قرآن بكار رفته اند: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ »اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چيزى داناست.[3]  اول و آخر از صفات متقابل اند و ذات حق به دليل نامحدود بودن قابل اتصاف به آنهاست. بنابراين بين اول و آخر بودن خداوند منافاتي نيست. خداوند از همان جهت كه اول است آخر نيز هست، و از همان حيث كه آخر است اول نيز هست، زيرا خداوند واحد حقيقي است و جهات گوناگون در او نيست.اهل عرفان در تقسيمي اسماي الهي را به 4 اسم «اول» و «آخر» و «ظاهر» و «باطن» تقسيم كرده، آنها را امهات اسما دانسته و اسم جامع آنها را «الله» و «رحمن» به حساب آورده اند. آنان معتقدند هر اسمي كه مظهر آن ازلي و ابدي است، ازليت آن از اسم اول و ابديت آن از اسم آخر است و نيز اسماي متعلق به ابداء و ايجاد در اسم اول داخل اند، چنانكه اسماي مربوط به اعاده و جزاء در اسم آخر داخل اند.
در توضيح معناي اول بودن خداوند دو بيان عمده وجود دارد:
1.اول بودن خداي سبحان به معناي ازلي بودن ذات الهي است و اينكه هيچ چيزي در وجود بر ذات او سبقت ندارد. برخي نيز اول بودن را به معناي غني بالذات و بي نياز از غير دانسته اند كه اين معنا نيز به همين معناي اول باز مي گردد. ازلي بودن خداوند از اينروست كه واجب الوجود است و لازمه وجوب وجود آن است كه به هيچ وجه فرض عدم بر آن صحيح نبوده، در وجود خود هيچ گونه نيازي به غير نداشته باشد. در روايات بسياري نيز اول بودن خداوند به ازلي بودن ذات او تفسير شده است.[4] بنابراين اول مطلق فقط خداست و هر چه جز او اول باشد ، اول نسبي و اضافي خواهد بود. چنانچه در آيه ذكر شده نيز اول و آخر بودن فقط مختص خدا دانسته شده است.
2. اول بودن خداوند به اين معناست كه ذات الهي اول همه موجودات و مبدأ المبادي است و وجود هر چيزي از او صادر شده است. به اين معنا كه اگر سلسله موجودات را كه به صورت علل و معلولات مرتب شده اند در نظر بگيريم ، ذات حق نسبت به همه آنها اول است و ساير موجودات وجودشان را از او گرفته اند.[5]
مفسران براي اسم آخر نيز معاني متعددي گفته اند كه مي توان آنها را در دو معناي عمده خلاصه كرد:
1.منتها و مرجع موجودات. بازگشت هر موجودي به خداوند بوده و خداوند مقصود نهايي همه اشيا است؛ از اينرو موجودات تا به او واصل نشوند ، به جستجو و حركت ادامه مي دهند و پس از وصول به او ، آرامش و اطمينان مي يابند. اين معنا با آيات « وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى»[6]، « إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى»[7]، «  وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ »[8]
2. باقي و ابدي. يعني ذاتي كه پس از فنا و نابودي تمام موجودات، هم چنان موجود است. البته اين معنا از لوازم معناي نخست است، نه آنكه معنايي مستقل باشد. اين معنا با آياتي نظير « وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى»[9] ،« كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ »[10]مطابقت دارد.
براي آخر معاني متعدد ديگري نيز در كتاب هاي تفسير و عرفاني ذكر شده، چنانچه فخر رازي براي آن 24 معنا نقل كرده است.[11]
به اعتقاد برخي اول و آخر و ظاهر و باطن مجموعا اين معنا را افاده مي كند كه همه امور به دست خدا بوده، تماميت هر چيزي به اوست. [12]
پي نوشت:
[1] .مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهاني، دارالقلم، بيروت،1412 ،ص100
[2] .لسان العرب، ابن منظور،بيروت، دار احياء التراث العربي، 1408، ج1،ص87
[3] .حديد،3
[4] .نهج البلاغه، خطبه 101
[5] .دائره المعارف قرآن كريم، مركز فرهنگ و معارف قرآن، بوستان كتاب، 1382،ج6،ص63-65
[6] . و اينكه پايان [كار] به سوى پروردگار توست. نجم،42
[7] . در حقيقت بازگشت به سوى پروردگار توست. علق،8
[8] . و تمام كارها به او بازگردانده مى ‏شود. هود،123
[9] . و خدا بهتر و پايدارتر است. هود،73
[10] . هر چه بر [زمين] است فاني‏ شونده است. و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند. الرحمن،26-27
[11] . دائره المعارف قرآن كريم، ج1،ص93-95
[12] . دائره المعارف قرآن كريم،ج5، ص66

برچسب

توبه رحمت بازگشت توبه خدا تواب
توفيق پذيرش تخفيف اجابت افاضه
بلا

نظرات

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
NotCache List Paramters: 6&0&0!Model&219 Name List:نمايش رندوم كتب - كل ++++++