مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

سه بركت پيراهن حضرت يوسف(ع)

/UploadedData/1/Contents/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A71.jpg

در سه مقطع تاريخي سه بركت از پيراهن يوسف صديق ديده شد كه منشأ همه اين بركات بدن يوسف بود كه در جوار رحمت روح پاكش قرار داشت:
1. اين كه وقتي پيراهن آغشته به خون يوسف را برادران با چشم گريان به ‏حضور يعقوب آوردند[1] شكل پيراهن نشان داد كه اينها دروغ مي ‏گويند[2]، زيرا اگر گرگ كسي را بدرد پيراهن وي سالم نمي ‏ماند. اين پيراهن كه پيكر يوسف صديق را مي‏ پوشاند از صداقت سهمي برده، شهادت صادقانه داد و دروغگويان را رسوا كرد.
2. اين كه وقتي همسر عزيز مصر حضرت يوسف را تعقيب كرد و پيراهنش را از پشت پاره كرد و عزيز مصر را نزديك در ديد، دراين هنگام يوسف (ع) را متهم كرد[3] در آن جا كسي گفت: اگر پيراهن حضرت يوسف از جلو دريده شده معلوم مي ‏شود قصد تجاوز داشته و همسر عزيز مصر از خود دفاع كرده و جلو پيراهن او را گرفته و پاره كرده است، اما اگر از پشت سر دريده شده معلوم مي ‏شود يوسف خواسته بگريزد و آن زن از پشت سر دست انداخته و پشت پيراهن او را پاره كرده است. اين جا هم پيراهن يوسف صديق شهادت صدق داد و مدعي كذب و افترا را رسوا كرد[4].
3. اين كه وقتي به فرمان آن حضرت پيراهن وي را براي درمان چشم نابيناي يعقوب مي ‏بردند و بر چهره او افكندند، وي بينا شد[5].

و اينها همه از كرامات يوسف صدّيق بود.

 

پي نوشت:---------------------
[1] سوره يوسف، آيه 16.
[2] سوره يوسف، آيه 18.
[3] سوره يوسف، آيه 25.

[4] سوره يوسف، آيات 28 ـ 26.
[5] سوره يوسف، آيه 93.

تفسير موضوعي، ج7، ذيل فصل حضرت يوسف(ع).

Parameter:20609!model&77 -LayoutId:77 LayoutNameالگوي داخلي+++++++تفسير