مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

چندنكته درموردارزش مطالعه بيان كنيد؟

 

1. حضرت رسول اكرم (ص) مي‏ فرمايد: يك ساعت تفكر از شصت سال عبادت برتر است.
2. كارديل مي‏ گويد: آنچه را مي ‏توان بعد از بيست‏سال تجربه آموخت، مطالعه صحيح در يك ساعت به ما مي‏ آموزد.
3. دكتر مانفرد وسپل در كتاب «چگونه فرزندم را به مطالعه علاقه ‏مند كنم؟» به نكته بسيار زيبايي در ارزش مطالعه اشاره مي‏ كند. يادگيري، آموزش، رشد و تكامل شخصيت حتي در جوامع مدرن، با خواندن و نوشتن مرتبط است. در سده‏ هاي اخير كه وسائل صوتي - تصويري پيشرفته و وسائل الكترونيكي مانند كامپيوتر و امكاناتي چون اينترنت و... يك حركت دسته جمعي را براي قبضه نمودن جهان آغاز كردند، برخي از متخصصان، خبر از پايان دوره كتاب و كتابخواني دادند. اما چه در مورد بزرگسالان و چه در مورد كودكان، با وجود افزايش توجه به وسايل ارتباط جمعي مذكور، ميزان مطالعه عمومي كاهش نيافته است. اين نكته بسيار قابل تأملي است.
4. بارباراكينگ مي‏ گويد: نبايد مطالعه روزانه را ترك كنيم؛ زيرا بدين وسيله مي ‏توانيم از ميان ازدحام شتاب آلود زندگي روزمره، لحظه ‏اي آرامش به دست آوريم.
5. شكسپير: كتاب بزرگ‏ترين اختراع بشر است.
6. ريچارد استيل: مطالعه همان اثري را در وجود آدمي مي‏ گذارد كه ورزش در بدن انسان ايجاد مي ‏كند.
7. مونتسكيو: مطالعه كتاب يعني تبديل ساعات سلامت بار به ساعات لذتبخش.
8. همو مي‏ گويد: كتاب عمر دوباره است كه مي ‏توان با مقداري پول تجربه تمام عمر بزرگ‏ترين عقلاي عالم را تصرف كرد.
Parameter:3353!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++