مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

آيا وابستگي زن به مرد، سبب برتري مرد بر زن است؟

/UploadedData/1/Contents/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%871_1.jpg

الف- آيا زن، وابسته به مرد است؟

اين سوال درست مانند اين است كه بپرسيم آيا انسان وابسته انسان است؟ آياعقل سليم وابسته وجدان است؟ آيا عدالت وابسته قانون است؟ همه اين ‏سوالات به جواب مثبت مي رسند، آن جواب اينست: بلى، عقل سليم وابسته ‏وجدان است، زيرا عقل سليم و وجدان دو جزء تشكيل دهنده هويت انسان ‏خردمند است. بلى عدالت وابسته قانون است و قانون وابسته عدالت، زيرا رفتار مطابق قانون همان عدالت است و عدالت آن نيروى سازنده ‏اي است كه اگرتجسم پيدا كند، به شكل قانون درمي آيد.

پس اين سوال كه آيا زن وابسته مرد است، همان جواب را دارد كه مرد وابسته زن است. اين دو صنف با اينكه ‏دو موجود جسمانى مجزا از يكديگرند، در عين حال يك انسان كلى را تشكيل ‏مي دهند كه در وحدت انسانى، حقيقت واحدى مي باشند. هر دو صنف در مسير تكاپو قرار گرفته، به شرط احساس تعهد و عمل مطابق آن، راه را براى تكامل‏ آيندگان مي توانند باز كنند. 

بنابراين، اين سئوال كه ‏«آيا زن وابسته مرد است؟» بايد به دو سوال‏ تحليل شود: 

1-آيا شخصيت و موجوديت و اصالت‏ ها و ارزش ‏هاى زن وابسته به‏ مرد است؟ پاسخ اين سوال قطعا منفى است، زيرا زن و مرد در انسانيت هيچ ‏تفاوتى ندارند، اگر مرد شايسته نام انسانيت است، زن هم اين شايستگى را دارد و اگر مرد به جهت نشناختن زن شايسته نام انسانيت نيست، زن هم به جهت ‏نشناختن مرد اين شايستگى را ندارد. 

2-آيا با نظر به بُعد ادامه نسل و جريان خلقت، زن وابسته مرد است؟ بلى، همان وابستگى از طرف مرد نيز وجود دارد.

اين دو سوال، در ذهن هر انسان ‏معتدل پاسخى جز آنكه مطرح كرديم، ندارند. سپس نوبت ‏به مسائل ديگر درباره ‏اين دو صنف مي رسد. مانند اينكه آيا زن مانند مرد مي تواند در برابر حوادث‏ مقاومت و تحمل داشته باشد؟ آيا زن از نيروى نبوغ و اكتشاف برخورداراست؟ آيا زن در تعقل محض مي تواند مساوى مرد باشد؟ آيا در ادامه حيات ‏موقعي كه آدمى به بن ‏بست مي رسد، مرد ناتوان ‏تر از زن نيست؟ زيرا گفته ‏مي شود كه تقريبا نود درصد تصميم مردان درباره خودكشى به نتيجه مي رسد،در صورتي كه زنانى كه تصميم به خودكشى مي گيرند، كمتر از ده درصد دست ‏به ‏خودكشى مي زنند. آيا غرور كاذب در مردها بيش از زنان نيست؟ آيا مردها ازآن طعم واقعى حيات كه زنان مى ‏چشند، محروم نيستند؟ درباره اين سئوالات ‏هزاران كتاب و مقاله نوشته شده و اختلاف نظرهاى خيلى زياد به وجود آمده ‏است.

براى اينكه در پاسخ دادن به سئوالات فوق و ده‏ها امثال آن‏ها، تحت الشعاع شخصيت ‏هاى پاسخ دهندگان و احساسات خام و عوامل محيطى‏ و اجتماعى قرار نگيريم، در اين مسئله بينديشيم كه اختلافات روانى و فعاليت‏ هاى ذهني در افراد صنف خود مردان بقدرى زياد است كه اگر تشابه صورى‏ و شكلى و فيزيولوژيك ميان مردان نبود، مي گفتيم: مردان انواع يا اصناف ‏مختلفى از انسانها هستند. آيا شما مردى با احساسات انسانى على بن ابيطالب(ع) را با مردى با شقاوت و پليدى حجاج بن يوسف، يك صنف متحد مي شماريد؟! آيا مردى با شجاعت على بن ابيطالب را با مردى ترسو و زبون مانند حسان ‏بن ثابت، يك نوع متحد مي شماريد؟! مردى با تعقل ابن سينا را با مردى با بى ‏عقلى باقل (يك شخصيت معروف احمق در تاريخ ادبيات عرب) يكى مي دانيد؟! همچنين اختلاف روانى ‏و فعاليت ‏هاى مغزى را كه در ميان صنف خود زنان وجود دارد، مي توان ناديده ‏گرفت؟! آيا مادرى كه تنها وسيله عبور كودك از جنين به اين دنيا بوده و به هيچ ‏وجه كودكان و فرزندان خود را از دريچه عواطف مقدس مادرى ننگريسته ‏است، با آن مادرى كه كودكان و فرزندان خود را پاره ‏هاى روح خود مى‏ بيند كه از او مجزا شده و روى زمين راه ميروند، يك صنف تلقى مي كنيد؟! چگونه مي توان زنى را كه واقعا خود را جزئى از شخصيت مرد، يا مرد را جزئى از شخصيت ‏خود مي داند، با آن زنى كه ساليان عمر را با ديده خصومت ‏به همسرش نگريسته است، يك صنف منظور نمود؟!

بنابر مجموع ملاحظات فوق، ‏ما با دو نوع اختلاف ميان دو صنف روبرو هستيم: 

نوع يكم: اختلافات ميان صنفي

اختلاف‏ هائى است كه مربوط به هويت ‏خاص زن و مرد نيست، بلكه همان اختلافات است كه ميان صنف خود مردان با يكديگر و صنف خود زنان با يكديگر نيز وجود دارد. و اين نوع اختلاف نبايد به حساب اختلاف‏ در هويت زن و مرد گذاشته شود. 

نوع دوم: اختلافات ناشي از هويت طبيعي

اختلاف ناشى از تنوع هويت زن و مرد است. اين تنوع، ‏بدون ترديد مربوط به ذات و شخصيت انسانى دو صنف نيست و اين حقيقتى است‏ كه اسلام روى آن سخت اصرار مي ورزد. بلكه مربوط به مختصات طبيعى دو صنف ‏است كه براى شركت و تفاعل آن دو در موضوع توليد مثل بروز مي كند. لذا بر فرض بسيار بعيد، اگر اين دو صنف بدون احتياج به شركت و تاثير و تاثر در موضوع‏ توليد مثل مي توانستند زندگى كنند، هيچ گونه تفاوتى ميان آن دو وجود نداشت. 

منبع: -----------------

شرح و تفسير نهج البلاغه، محمد تقي جعفري، ذيل خطبه 80

 

 

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20264!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++