مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

ريسك كردن در مهارت تصميم گيري چه جايگاهي دارد؟

/UploadedData/1/Contents/636201619913273707.jpg

ريسك كردن اگر به معناي تهور و عمل بدون توجه به عواقب كار است اين خوب نيست و در هر كاري بايد اول تعقل و مشورت و باتوجه به عواقب كار وارد عمل شد اما اگر ريسك به معني احتياط هاي غير لازم را ترك كردن است امر خوبي است و انسان بعد از يقين به مطلوبيت كار بايد بر خدا توكل كند و انجام دهد

امام صادق كودك گريه نابينايي
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:6271!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++